Kur’an kıraati uzmanları bu konuda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kur’an ayetlerinin sayısı hakkında ayrı ayrı sayılar bildirmişlerdir. Bu görüşler içerisinde en sağlıklı olanı, Küfe ekolünün ortaya koydukları görüş ve tespitlerdir....
Ahirette günahkar müminlerin günahlarının affedilmesi,  günahı olmayanların ise daha yüksek derecelere yükselmesi için Allah’ın izin...
Kur’an vahyinin Allah Resulü (s.a.v)’e inzali konusunda iki görüş mevcuttur. Birincisi; Kur’an vahyinin önce Levh-i...
Kur’an’ın çeşitli zaman aralıklarıyla nazil olması, İslam hukukçuları açısından da büyük önem taşımaktadır. Bilindiği gibi...
Sonuç olarak diyebiliriz ki Kur’an, insanın çok güzel yaratıldığını, varlıkların çoğundan şerefli kılındığını, tertemiz bir...
Melek; haber götüren elçi, haberci, güç ve kuvvet anlamlarına gelir. Kur’an da tekil ve çoğul (melaike) şeklinde çokça zikredilir. Allah’a imandan sonra iman esaslarının ikincisi olarak Kur’an da yer almıştır....
Bir adamın mutlak surette evlenmesi veya evlenmemesi daha hayırlıdır diye bir hüküm vermek, bu yaptığımız izahları derinlemesine bilmemekten ileri gelir. Doğrusu şudur; Bu faydaları bir ölçü olarak kabul etmeli ve ahiret...
Kur’anı Kerîm ve Resûlüllah’ın sünneti evliliği açık olarak öğütlemekte, emretmektedir. «İçinizden bekarları, dulları; kölelerinizden ve...
«AIlah’a eş koşan kadınlarla iman etmedikçe evlenmeyiniz.iman eden bir cariye hoşunuza giden müşrik bir kadından...
Bütün üstünlük ve şeref yüce Allah’tadır. O (c.c) sevdiği kullarına şeref ve üstünlük verir. O’nun...