Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışması

İl ve İlçe Müftülüklerinin Görev ve Yetkileri

1- İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işlerini yürütmek

2- Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetler ile her türlü basın yayın vasıtalarından yararlanarak cami içinde ve cami dışında toplumu dini konularda aydınlatmak; müftünün de içinde yer alacağı vaaz ve irşat programları yapmak

3 Vaaz ve hutbe konularını tespit etmek ve gerektiğinde hutbe metinlerini hazırlamak

4Müftülük hizmetleri için ihtiyaç duyulan bina ve tesislerin yapımını sağlamak, bunları yönetmek, temizlik ve onarımlarını yapmak ve denetlemek

5 Kur’an kursları ile öğrenci yurt ve pansiyonlarının açılış, eğitim ve öğretim işlerini ve diğer işlemlerini yürütmek, bu yerleri yönetmek ve denetlemek

6 Hizmet için eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

7 İl müftülükleri için cami ve mescit dibi dini yapı alanlarına ilişkin imar planlarında ve değişikliklerinde ilgili mercilere görüş bildirmek

8 İmar mevzuatına uygun olmak şartıyla, il, ilçe ve kasabalarda inşa edilecek camiler için izin vermek, cami yaptıracak hakiki veya hükmi şahıslara yol göstermek, yardımcı olmak ve kıble tespitini yapmak

9 Cami ve mescitlerin ibadete açılış beratlarını vermek ve hakiki veya hükmi şahısların mülkiyetinde bulunan bütün cami ve mescitleri yönetmek ve denetlemek

10 Dini soruları yazılı veya sözlü olarak cevaplandırmak

11 Ramazan ayı ile diğer dini gün ve geceler için mukabeleler ve özel programlar hazırlamak ve uygulamak

12 İhtida edecekler için ihtida merasimi yapmak ve ihtida belgesi vermek

13 Medeni kanuna göre akledilen nikahtan sonra olmak üzere, isteyenlere evlenmenin dini merasimini irca etmek

14- Başkanlık yayınları ile Başkanlıkça satışa uygun görülen diğer yayınların tanıtım, dağıtım ve satışı ile ilgili işleri yürütmek ve yayın bedellerini zamanında Başkanlığa göndermek

15 Personelin kadro, atama, nakil, sicil, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek

16 Tahakkuk, tediye ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek

17 Müftülük giriş ve çıkışlarının kontrolünü sağlamak, yangın ve sabotaja karşı tedbirler ile diğer koruyucu güvenlik tedbirlerini almak, sivil savunma ile ilgili program ve alarmları düzenlemek ve uygulamasını sağlamak

18 Demirbaş eşya ile diğer araç ve gereçlerin bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek

19 Camilerin temizliği, bakımı, onarımı, çevre tanzimi ve eşyası ile ilgili hizmetleri yürütmek

20 Cami ziyaretlerinin İslam adabına ve caminin emniyetine uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; camilerin avlu ve müştemilatında İslami kurallara uymayan, ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi cemaati rahatsız edici faaliyetleri ve görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri almak

21 Camilerde toplanacak yardımlar konusunda yardım toplama mevzuatına ve Başkanlık talimatlarına göre hareket etmek

22 Mahalli basını takip etmek ve gereğini yapmak

23 Müftülük çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve uygulanmasını takip etmek, istatistiki bilgileri derlemek, görev alanı ile ilgili konularda araştırmalar yapmak

24 Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri yapmak

(İhtida: Dininden dönerek Müslüman Olmak)

Kaynak: Diyanet İlmi Dergisi / 2008 / Sayı: 2 / bkz: 85-87

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.