Elif Lam Mim Ne Demek?

Bakara Süresi Mushaf’ta 2, sıralamada 8. süredir. Medine de nazil olmuştur. Kur’an’ın en uzun süresidir. Tamamının bir nuzül sebebi olmamakla birlikte birçok ayeti için özel iniş sebepleri vardır. O ayetler açıklanırken nuzül sebepleri hakkında bilgi verilecektir.

Adını 67-71 ayetlerdeki kıssadan almıştır. Buna göre Allah Teala Hz Musa aracılığı ile İsrailoğullarına bir inek (bakara) kesmelerini emretmiştir. Onlar ise çeşitli bahaneler ileri sürerek bu emri sürüncemede bırakmışlardı.

Kur’an-ı Kerim’in kendine mahsus tertip ve üslubu içinde şu ana konuları ihtiva etmektedir:

İslam’ın getirdiği inanç, ibadet ve hayat düzeniyle ilgili temel bilgiler münafıklar, Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, insanın yaratılışı, kabiliyetleri, imtihanı; İsrailoğulları tarihinin önemli kesitleri, kamil bir din olan İslam’ın, daha önceki dinlerin evrensel kısmını ihtiva ettiği buna karşılık onların -değişmesi, ıslah edilmesi, düzeltilmesi gereken- hükümlerini de ıslah ettiği,

Hz İbrahim kıssası, Kabe’nin yapılışı ve kıble oluşu, yiyecekler, kısas, vasiyet, oruç, savaş, hac, nikah, boşanma, dulluk, yetimlik ,şarap, kumar, faiz, akidlerin yazılması, din ve vicdan hürriyeti, Allah-kul ilişkisi, örnek dualar vb hususlarla ilgili hükümler ve irşadlar.

Bakara Süresi 1 Ayet  Elif Lam Mim

Tefsir= Çoğu Mekke de nazil olan 29. sürenin başında ya bir ayet ya da bir ayetin başlangıcı olarak, kelime oluşturmayan bazı harfler yer almakta olup bunlara huruf-ı mukattaa (ayrı ayrı harfler) denir. Bunlar arap alfabesinin on dört harflidir ve bazı sürelerin başında tek harf olarak bazılarının başında ise birden fazla harfin yan yana dizilişi şeklinde yer almışlardır.

Bu harflerin Kur’an-ı Kerim’den bir ayet veya ayet parçası olduğunda şüphe yoktur. Manaları ve hikmetleri üzerinde ise farklı görüşler ve yorumlar ileri sürülmüştür. Sıradan insanların bilgi vasıtalarıyla manalarını ve kullanılış maksatlarını (hikmet) bilmek ve anlamak mümkün olmayan bu harflere, keza lügat manalarında kullanılmamış olup ne manaya geldikleri de açıklanmamış bulunan bazı kelimelere müteşabihat adı verilmektedir.

Selef denilen ilk devir bilginleriyle onların yolundan giden sonraki bazı alimler müteşabihatı yorumlamazlar, oldukları gibi benimseyip iman ederler. “Kur’an’da bulunmasının elbette bir hikmeti vardır. Allah ve Resulü bunları açıklamadığına göre aklımıza dayanarak açıklamaya kalkışmak bizim işimiz değildir, yetki sınırımızı aşar” derler.

Kelam, felsefe ve tasavvuf ehli bazı alimler ise tefekkür ve ilham yoluyla müteşabihatın manalarının anlaşılabileceğini ileri sürmüş ve her biri için çeşitli yorumlar yapmışlardır.

Bakara süresinin ilk ayetini teşkil eden ‘Elif Lam Mim”ın manasıyla ilgili olarak yirmiden fazla yorum vardır. Bunlardan şu üçü nispeten daha tutarlı görünmektedir;

1- Bunlar, manaları olmayan alfabe harfleridir. Kur’an-ı Kerim’in vahiy yoluyla Allah’tan geldiğine inanmayanlara meydan okumak ve aciz olduklarını ortaya çıkarmak için bazı sürelerin başına konmuştur ve “Bu Kur’an, şu gördüğünüz harflerden yapılan kelime ve cümlelerden oluşmaktadır. Siz harfleri de biliyorsunuz. O halde haydi yapabiliyorsanız siz de böyle kelime ve cümlelerden oluşan ve Kur’an’a benzeyen bir kitap yazın’ !” denilmek istenmiştir.

2- Başında bulundukları sürelerin muhtevalarına dikkat çekmek için yemin olarak gelmiştir.

3- Başlarında bulunan sürelerin isimleri olarak indirilmiştir.

İmam-ı Rabbani önce Selef alimleri gibi düşünürken bilahare Allah Teala’nın kendine, bu harflerin mana ve sırlarından bir kısmını açtığını böylece “Müteşabihatın manalarının, Allah’ın bildirmesiyle bilinebileceğini ve bunların, açık manalı ayetlerin (muhkemat) özü ve amacı olduğunu” anladığını ifade etmiştir.

Şah Veliyyullah “Arap dilinde tek başına veya kelimelerin başına gelen harflerin özellikleriyle kelimelerin manaları arasında bir ilişkinin bulunduğu” tesbitinden yola çıkarak sürelerin başlarında bulunan harflerin de muhtevalarına delalet ve onların özünü ihtiva ettiğini ileri sürmüştür. Buna göre; Elim Lam Mim’in manası

Yaratılmışların çeşitli oluşlar ve ilişkilerde belirlenmiş hayatlarının gerekli kıldığı, ihtiyaç duyduğu irşadlar gayb aleminden gelerek onların hayatlarına girmekte ve yollarına ışık tutmaktadır demektir.

Kaynak = Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Kur’an Yolu / C:1 / bkz: 66-70

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.