"Aile İlmihali Dersleri" ile Etiketlenen Konular

16 Nisan 2019 - 0 yorum
İlişkilerimizde yaşadığımız problemlere karşılık bedenimiz üzgün bir suratla, zaman zaman gözyaşı ya da asıl bir suratla kendini ifade etmeye çalışır. Bu ifade şekilleriyle insan kimi zaman farkında olmadan kimi zamanda kasıtlı olarak karşı taraftan beklentilerde bulunur. Bu beklentilerin bazıları maddi...
31 Mart 2019 - 0 yorum
Cennet tabiatlıdır insan; Huzurunun, düzeninin, isteklerinin hep dört dörtlük olmasını, en azından kendi hayal ettiklerinin ölçüsünde olmasını ister. Bir sürü inişi, çıkışı, güllü dikenli yolları olan bu dünyada elbette cennet değildir. Dertler, tasalar, arka arkaya sıralanınca cennette gibi yaşayamayacağını anlar,...
31 Mart 2019 - 0 yorum
"Ve Rabbin emretmiştir ki, kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz ve ana ile babaya ihsanda bulunun. Senin yanında onlardan biri veya ikisi de ihtiyarlık çağına gelirse sakın onlara öf bile deme ve onları menetme azarlama lakırdılarını kesme ve onlara güzel hitapta bulun....
31 Mart 2019 - 0 yorum
Çocukların elinde pek çok teknolojik alete ve lükse sahip olduğunu görenler; Zamane çocukları ne kadar şanslı demekten kendilerini alamazlar. Her hareketi fotoğraf karelerine, kameralara kaydedilen çocuklarımızın, yıllar öncesinin çocuklara nispeten gerçekten şanslı olup olmadıkları tartışılır. Hastalandığında özel doktorlarda tedavi gören çocuklar...
29 Mart 2019 - 0 yorum
Ailenin dindar oluşu ya da olmayışı, çocukta dindarlığın sağlıklı ya da sağlıksız gelişmesiyle yakından ilişkilidir. Çocuklarına dinin yaşandığı bir aile ortamı hazırlayan ve onların din eğitimleriyle yakından ilgilenen aileler onların dindar bir kişilik geliştirmesine aracılık etmiş olurlar. Aile ortamında herhangi...
28 Mart 2019 - 0 yorum
Boşanmanın dine uygun düşen sebepleri olmalıdır. Bu sebepleri maddeler halinde sıralayalım: 1- Eşlerden birinin ölmesi 2- Eşlerden birinin diğerini iffetsizlikle suçlaması. 3- Erkeğin kadına bakmaması ve bakmaktan aciz kalması. 4- Eşlerden birinin masiyet (günaha) ve şehevi hislerine kapılarak ailede durumun kötüleşmesi. 5- Kocanın iktidarsız...
28 Mart 2019 - 0 yorum
Kur'an'da ailenin din eğitiminden bahseden ayetleri üç başlık altında inceleyebiliriz. İlk olarak din eğitimini bir sorumluluk olarak başta anne baba olmak üzere ailenin yetişkin bireylerine bir görev olarak yükleyen ayetler konusu üzerinde duracak olursak eğer; Ailede Din Eğitiminin Önemi Dini açıdan bakıldığında,...
26 Mart 2019 - 0 yorum
Evlenirken Doğru Kişiyi Seçmek Akıllı Olması= Bu konuda Allah Resulü (s.a.v)'in buyurduğu üzere: "Sizin içinizde en akıllınız (akılca mükemmel olanınız), Allah'tan en çok korkanınızdır. Üzerine Farz Olan Görev Ve Sorumlulukların Bilincinde Olması= Allah Resulü (s.a.v): Dünya hayatı geçicidir. Dünyanın en hayırlı metaı...
25 Mart 2019 - 0 yorum
Kadın ve erkekten her biri bir yarım dairedir, şu varlık deryasında yüzer durur. Kendisine uygun olan diğer yarım daireyi bulunca onunla birleşir ve böylece tam daire meydana gelmiş olur. İşte bu daire, bir milletin temel müessesesini ve hayatında bel kemiğim...
25 Mart 2019 - 0 yorum
Ve Rabbin dedi ki: "İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyelerinizden evlenmeye müsait olanları evlendirin! (1)". "O'dur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da, gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti (2)". "O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerinden biri de:...
25 Mart 2019 - 0 yorum
Bir adamın mutlak surette evlenmesi veya evlenmemesi daha hayırlıdır diye bir hüküm vermek, bu yaptığımız izahları derinlemesine bilmemekten ileri gelir. Doğrusu şudur; Bu faydaları bir ölçü olarak kabul etmeli ve ahiret yoluna giren kimse kendini bu ölçüye vurmalıdır. Afetlerden yana selamet...
25 Mart 2019 - 0 yorum
Kur'anı Kerîm ve Resûlüllah'ın sünneti evliliği açık olarak öğütlemekte, emretmektedir. «İçinizden bekarları, dulları; kölelerinizden ve cariyelerinizden ibadetli ve ahlaklı olanları evlendirin. Eğer fakirlerse, Allah onları lütfuyla zengin kılar. Allah'ın lütfü geniştir. O, her şeyi hakkiyle bilendir (Nur süresi, ayet: 32) «Nikah,...
25 Mart 2019 - 0 yorum
«AIlah'a eş koşan kadınlarla iman etmedikçe evlenmeyiniz.iman eden bir cariye hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır, iman etmiş bir kadını, iman etmedikçe AIlah'a eş koşan erkeklerle evlendirmeyiniz. Mü'min bir köle hoşunuza giden müşrik bir kuldan daha hayırlıdır. Onlar sizi...
24 Mart 2019 - 0 yorum
Bütün üstünlük ve şeref yüce Allah'tadır. O (c.c) sevdiği kullarına şeref ve üstünlük verir. O'nun katında tek üstünlük ve şeref sebebi edeptir. Edep, yüce Allah'ın razı olduğu ahlak üzere olmaktır. Buna takva denir. Şu ayet bütün insanlığa şeref ve üstünlüğün kimde...