"Bir Müslüman’ın Yol Haritası" ile Etiketlenen Konular

18 Nisan 2019 - 0 yorum
O'nun varlığı delil gerektirmeyecek kadar açıktır. Ne var ki, varlığı her şeyden açık olan O yüce Yaratıcı, Zatı itibariyle gözlerin bizatihi göremeyeceği, idrak edemeyeceği kadar da yüce ve eşsiz bir Varlık'tır. Bu itibarla Yaratıcı kendisini bize, Zat'ıyla değil yaratmış olduğu...
18 Nisan 2019 - 0 yorum
1-) Allah'ı her biri eksik ve yanlış mülahazadan tenzihe etmek. O'na gece gündüz övgü ve şükranda bulunmak ve O'nu, O'na yaraşır bir biçimde takdis etmek (yüceltmek). Nitekim Kur'an-ı Kerim de; "Hatırla o zamanı ki. Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde muhakkak bir...
17 Nisan 2019 - 0 yorum
Yeryüzünün halifesi olarak yaratılan insan, Cenab-ı Hakk'ın sayılamayacak kadar olan lütuf ve ihsanlarına mazhardır. Ondaki meleki ve şeytani dediğimiz iki uç nokta vardır. Bu kısacık hayatında yapacağı amellerle o bu iki noktadan birine karar kılacak ve akıbetini bu yönde hazırlamış...
17 Nisan 2019 - 0 yorum
En küçük bir yerleşim yeri olan bir köyü dahi muhtarsız düşünemeyen bir insan, şu koca kainatı nasıl idarecisiz düşünebilir? Basit bir gecekondunun bile bir plan ve projesiz olamayacağını bilen bir insan, şu uçsuz bucaksız kainat mimarisinin nasıl plansız / rast...
17 Nisan 2019 - 0 yorum
Müstehap Olan Giyinme: Mecburen örtülmesi gereken yerlere ilave olarak Allah'ın lütfettiği nimetlere bir şükür olarak, imkanlar ölçüsünde güzelce giyinmektir. Bu konuda Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: Allah, kuluna lütfettiği nimetlerin eserini kulunun üzerinde  görmeyi sever Mübah Olan Giyinme: Zinet,güzel görünmek için güzel elbiseler...
16 Nisan 2019 - 0 yorum
ORUÇ BEDENİ DİNLENDİRİR: Dünyaya gelir gelmez faaliyete başlayan sindirim sisteminin zaman zaman dinlenmeye ihtiyacının olduğu,tıbbi çevrelerce kabul edilip savunulan bir hakikattir .Senenin bir ayında vücudun dinlendirilmesi anlamına gelen orucun bu yönüyle insan bedenine faydası inkar edilemez. Hem o mide fabrikasının...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kur'an da ve hadislerde meleklerin sayıları hakkında açık bir bilgi mevcut değildir. Ancak Kur'an'ın "Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir (Fetih Süresi'4,7)" şeklindeki beyanlarından hareketle, sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür. Biz bazı melekleri isim ve...
13 Nisan 2019 - 0 yorum
Sünnet: İslam fıkhına göre Peygamber Efendimizin (s.a.v) farz ve vaciplerden hariç olarak yaptığı ve yapılmasını istediği fiil ve davranışlardır ki, iadet kabilinde olanlara 'Sünnet-i Hüda', adet-i seniyyeleri cümlesinden bulunanlara ise 'Sünnet-i Zevaid' denir. Sünnet İkiye ayrılır; Sünnet-i Müekkede Sünnet-i gayr-i Müekkede SÜNNET-İ MÜEKKEDE=...
12 Nisan 2019 - 0 yorum
Kainatta çok büyük bir yer işgal eden gezegenimizde binlerce çeşit hayat ve yaşama şekli mevcuttur. Tam bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir: Acaba;  yeryüzünde vaziyet böyle iken, dünyadan çok daha büyük yıldızların, gezegenlerin ve sistemlerin kendi şartlarına uygun canlı...
11 Nisan 2019 - 0 yorum
anne babaya karşı görev ve sorumluluk bilinci İnsanların en yakını anne ve babasıdır ve her türlü iyilikte olduğu gibi, vefada da öncelik hakkı onlara aittir. Onlara hürmette kusur eden, Hakk'a karşı gelmiş olur. Onları hırpalayan er yada geç hırpalanmaya maruz kalır....
10 Nisan 2019 - 0 yorum
1- Ahireti inkarın, insan üzerindeki olumsuz tesiri son derece büyüktür. Ölümü bir yok olma kabul eden bir insanın, zihninde kat'iyen bir güven ve sükunet oluşmaz. Şöyle ki, ebedi bir hayat düşüncesine sahip olmayan bir kimsenin, her gün hayat takviminden bir...
7 Nisan 2019 - 0 yorum
İslam dini insan hayatını her yönüyle bir bütün olarak eke alır. İnsana, dünyada ve ahirette mutluluğa, huzura götürecek yollar gösterir, rehberlik eder. İnsanın inanç dünyası, ibadet hayatı, yeme içme, giyinme, beşeri münasebetler ve sosyal hayat gibi hayatın değişik alanlarıyla ilgili...
2 Nisan 2019 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz bir çok hadis-i şeriflerinde ipek elbise giymeyi yasaklamıştır. Bu hususta alimlerin ittifakı vardır İpek Elbise Giyinmeyi Yasaklayan Hadisler İpek elbiseyi dünyada giyen ahirette giyemeyecektir İpek ve altın, ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine haramdır. İpek olmayan bir elbisede nakış veya süsleme amacıyla...
30 Mart 2019 - 0 yorum
ORUÇ NİMETLERİN DEĞERİNİ ÖĞRETİR: Cenab-ı Hakk, küre-i arzı bin bir çeşit nimetlerle donatmış ve onu yeryüzünün halifesi olan insanın emrine musahhar kılmıştır. Her gün önümüze adeta semadan bir sofra indirilip diğeri kaldırılmakta, o kaldırılırken de hemen arkasından başka biri gelmektedir....
29 Mart 2019 - 0 yorum
İnsanoğlunu yokluktan varlığa çıkaran, ona en güzel şekli veren, akıl nimetiyle donatan, kendisini, gönderdiği peygamber ve onlara verdiği kitaplar vasıtasıyla tanıtan, kişinin iradesini de hesaba katarak doğru yola ileten Allah, vefa gösterilmesi gerekenler arasında elbette en başta gelir. Allah'a vefasızlık eden...
29 Mart 2019 - 0 yorum
İnsanın cinsiyet organından gelen üç çeşit akıntı vardır. Bunlar mezi, vedi ve meni'dir Mezi= Cinsel oynaşma, hayal etme ve sakalaşma sonunda duyulan haz sebebiyle cinsel organdan gelen, ince, şeffaf ve kaygan sıvıdır. Geldiğinin farkına varılmayabilir. Erkekte de kadında da olur. Vedi= Soğuk,...
24 Mart 2019 - 0 yorum
Ahirette günahkar müminlerin günahlarının affedilmesi,  günahı olmayanların ise daha yüksek derecelere yükselmesi için Allah'ın izin verdiği peygamberler, alimler, şehitler ve derecesine göre müminleri vesile yaparak rahmetinin farklı bir boyutta tecellisinden ibarettir. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu...