"Bostanü’l Arifin" ile Etiketlenen Konular

14 Nisan 2019 - 0 yorum
Öğrenmek isteyen kimsenin ihtiyaç duyduğu ilk şey; öğrendiklerinden yararlanabilmesi için iyi niyetli olmasıdır. Aynı zamanda kendisinden ilim öğrenmek isteyenler de bundan yararlanabilmelidirler, amacını taşımalıdırlar. Eğer bir kimse öğrenmek istiyorsa, niyetinin de iyi ve sahih olmasını diliyorsa şu dört şeye dikkat...
10 Nisan 2019 - 0 yorum
Kim kendisinin ayıp ve kusurlarını görürse, başkalarının ayıplarını araştırmaktan kendisini uzak tutar. Kim, takva elbisesinden soyutlanırsa / uzaklaşırsa, artık bundan böyle örtüneceği bir başka elbise bulamaz. Kim Allah'ın takdir edip verdiği rızıkla yetinir; buna kanaat getirirse, bundan böyle başkalarının ellerindeki...
1 Nisan 2019 - 0 yorum
Haya & Utanma Duygusu Günahların sonuçlarından biri de haya duygusunun ortadan kalkmasıdır ki haya duygusu; kalbi canlı tutan ana madde ve her türlü hayrın aslıdır. Bu duygunun ortadan kalkması, hayrın tamamıyla ortadan kalkması anlamına gelir. Peygamberimiz (s.a.v): Haya tamamıyla hayırdır buyurmuştur...
25 Mart 2019 - 0 yorum
Halk tarafından da bilindiği gibi peygamberlere indirilen kitaplar dört tanedir ki bunlar; • Hz Musa'ya Tevrat • Hz Davud'a Zebur • Hz İsa'ya İncil • Hz Muhammed'e Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Vehb b. Münebbih'tn gelen rivayete göre, Yüce Allah 100 tanesi sayfalar halinde olmak üzere semadan...
24 Mart 2019 - 0 yorum
Kur'an kıraati uzmanları bu konuda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kur'an ayetlerinin sayısı hakkında ayrı ayrı sayılar bildirmişlerdir. Bu görüşler içerisinde en sağlıklı olanı, Küfe ekolünün ortaya koydukları görüş ve tespitlerdir. Bunların tespit ettikleri sayı, bizzat Hz Ali b. Ebu Talib'e nisbet...
24 Mart 2019 - 0 yorum
Bir görüşe göre Hz Peygamber, Kur'an kendisine her nazil olduğunda Tevbe Süresi'ni katibe yazdırırdı. Resulüllah (s.a.v) Berae / Tevbe Süresi'ni katibe yazdırırken, vahiy katibi Besmele'yi sürenin baş tarafına yazmayı unutur. Dolayısıyla da bu sürede Besmelesiz olarak öylece bırakılır. Diğer bir görüşe...
24 Mart 2019 - 0 yorum
Medine'de İnen Süreler • Bakara Süresi • Al-i İmran Süresi • Nisa Süresi • Maide Süresi • En'am Süresi • Enfal Süresi • Tevbe Süresi • Ra'd Süresi • Nahl Süresi •Hacc Süresi • Nur Süresi • Ahzab Süresi • Muhammed Süresi • Feth Süresi • Hucurat Süresi •Hadid Süresi • Mücadele Süresi • Haşr Süresi •Kıtal Süresi • Mümtehine...