"Diyanet Yayınları Kaynak Eserler" ile Etiketlenen Konular

22 Nisan 2019 - 0 yorum
Bir toplumun amacı ne kadar yüce ise, toplum üyelerinin yaşamı da o kadar yüce olacaktır. İmtiyazlı ve adaletsiz durumlar, toplumu meydana getiren bireyler arasındaki sevgi, saygı ve bağlılığı kaldırır, ahengi bozar, insanlar arasında kin, nefret ve düşmanlık tohumları saçar. Hz Peygamber...
22 Nisan 2019 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz'in Doğum Tarihi Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (s.a.v), 20 Nisan 571 yılında Pazartesi günü Mekke'de doğdu. Peygamber Efendimiz'in Sülalesi • Babası; Abdullah • Annesi; Amine • Dedesi, Abdülmuttalib • Büyük dedesi; Vehb • Babaannesi; Fatıma • Anaannesi; Berre'dir. Peygamber Efendimiz, İbrahim'in (a.s) duasına, İsa'nın (a.s) müjdesine, annesi Amine'nin...
18 Nisan 2019 - 0 yorum
Hz Muhammed (s.a.v) hayatının hiçbir döneminde putlara tapmamıştı. Otuz beş yaşından sonra da insanlardan uzaklaşıp ibadetle ve tefekkürle meşgul olmaya başladı. Bu amaçla ramazan aylarında, yanına yiyecek ve içeceğini alarak HİRA MAĞARASINA gidiyordu. Yine Hira'da bulunduğu sırada, 610 yılının Kadir...
18 Nisan 2019 - 0 yorum
Amelin imanın hakikatine dahil olmadığını ve imanın tasdik manasına gelmesi sebebiyle amelinden dolayı bir insanın imanını kaybetmeyeceğini belirtmiştik. Ehl-i Sünnet uleması kim zerre kadar hayır işlerse bunun karşılığını görecektir ayetini delil getirerek en hayırlı bir iş olan imanın mükafatını görmek...
17 Nisan 2019 - 0 yorum
Yeryüzünün halifesi olarak yaratılan insan, Cenab-ı Hakk'ın sayılamayacak kadar olan lütuf ve ihsanlarına mazhardır. Ondaki meleki ve şeytani dediğimiz iki uç nokta vardır. Bu kısacık hayatında yapacağı amellerle o bu iki noktadan birine karar kılacak ve akıbetini bu yönde hazırlamış...
16 Nisan 2019 - 0 yorum
İl ve İlçe Müftülüklerinin Görev ve Yetkileri 1- İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işlerini yürütmek 2- Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetler ile her türlü basın yayın vasıtalarından yararlanarak cami içinde ve cami dışında toplumu dini konularda aydınlatmak;...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
Ahlakı güzel bir insan hangi özelliklere sahiptir diye sorulduğunda böyle bir insanı zihnimizde canlandırabilecek birtakım özellikleri bir çırpıda sayıveririz; → Adil → Alçakgönüllü → Cesur → Çalışkan → Emanetlere sahip çıkan → Güler yüzlü → Güzel sözlü → Haysiyet sahibi → Hoşgörülü → Saygılı → Kanaatkar → Sabırlı → Sorumluluk sahibi → Vefalı → Yardımsever Müslüman...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kur'an da ve hadislerde meleklerin sayıları hakkında açık bir bilgi mevcut değildir. Ancak Kur'an'ın "Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir (Fetih Süresi'4,7)" şeklindeki beyanlarından hareketle, sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür. Biz bazı melekleri isim ve...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
Allah'ın birliğine iman, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği İslam dininin temelidir. İslam'daki diğer inanç esasları, hükümler ve yasalar bu temel üzerine oturur. İnsanın hayatını sürdürebilmek için hava, su, yiyecek, barınma gibi temel ihtiyaçları vardır. Bu temel ihtiyaçlardan biri de inanmaktır. Çünkü insan...
13 Nisan 2019 - 0 yorum
Din görevlisi sadece cemaate namaz kıldıran kişi değil, aynı zamanda o toplumun her türlü dini ihtiyacını karşılayabilen, cami içinde ve cami dışında cemaate dini bilgiler veren, toplumda birlik ve beraberliği sağlayan; dinine, milletine ve ülkesine hizmet etme şuurunda, bilgili, kültürlü,...
13 Nisan 2019 - 0 yorum
Kişinin inanç, düşünce ve görüşleri ile davranışları arasında bir uyum olmalıdır. eğer böyle bir uyum yoksa samimiyetsizlik ve gayr-i ahlaki bir durum ortaya çıkar. Eylemler ve söylemler her zaman bir olmalı, özü sözü aynı olmalıdır. Mevlana'nın da dediği gibi: Ya...
13 Nisan 2019 - 0 yorum
Ruh Çağırmak Gerçek Midir ve Dinimizdeki Yeri: Bazı insanlar ruh çağırdıklarını ve ruhlarla konuştuklarını, onlardan bugün ve gelecekle ilgili haberler aldıklarını iddia ederler. Oysa Kur'an-ı Kerim ve hadislerde, dünyadaki insanların ölen kişilerin ruhlarıyla irtibata geçebileceğine dair herhangi bir bilgi yoktur....
12 Nisan 2019 - 0 yorum
Bundan yaklaşık on beş asır öncesi.. Mekke... Kurak ve sıcak bir şehirde. Yazlar çok sıcak ve yağışsızdı. Su çok azdı. İnsanlar kuyu suyuna mahkumdu. O da bulunabildiği kadarıyla. Dolayısıyla hayat şartları oldukça zordu. Bu zorlu iklime katlanabilen, çöl şartlarında günlerce susuzluğa dayanabilen...
11 Nisan 2019 - 0 yorum
Örnek bir din görevlisinin hedefi; samimi ve ihlaslı bir şekilde, sürekli doğrunun ve gerçeğin peşinde olmak ve tutarlı hareket ederek insanlara hizmet etmek/yararlı olmaktır. Hizmet esnasında ilmini, kariyerini ve mesleğini suistimal ederek, kendi çıkarı, menfaati veya makamı için alet etmenin...
10 Nisan 2019 - 0 yorum
Satanizm, dinin ve dini olan her şeyin karşısında, şeytanın ve onun temsil ettiği kötülüklerin yanında yer alma hareketidir. Satanistler, şeytanın kötü bir varlık, Allah'a karşı gelen bir isyankar olduğunu bile bile şeytana taparlar. Aslında satanistler bir inanç olarak şeytana tapma...
9 Nisan 2019 - 0 yorum
Cin sözlükte örtülü ve gizli şey anlamına gelir. Duyularla idrak edilemeyen, insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan, mümin ve kafir gruplarından oluşan bir varlık türü olarak tanımlanabilir. Bu anlamıyla cin, tarihten günümüze bütün toplumlarda kabul...
9 Nisan 2019 - 0 yorum
Gusül abdesti ile ilgili ayet de (Maide 6) işaret edildiği gibi bütün vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde tamamen yıkanmasından ibarettir. Bunda bütün fakihlerin ittifakı vardır.  Gusül Abdestinin Farzı Üçtür • Ağıza sul almak (mazmaza) • Burna su çekmek (istinşak) ve • Bütün vücudu yıkamak şeklinde...
7 Nisan 2019 - 0 yorum
Değerli kardeşlerim! Yüce Rabbimiz, on dört asır önce, alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hz Muhammed (s.a.v) aracılığıyla İslam Dini'ni bütün insanlığa tebliğ etti. Allah'ın varlığına iman etmek, O'nun birliğini kabul etmek, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca O'na...
Sonraki Sayfa »