"En Güzel Dini Vaazlar ve Sohbetler" ile Etiketlenen Konular

19 Nisan 2019 - 0 yorum
Yaratılış gayesi Allah'a kulluk olan insanın bu görevini yerine getirebilmesi için her şeyden önce şartlarına uygun iman etmesi gerekir. Makbul bir iman olmadan yapılan ameller geçerli değildir. İmansız yapılan ibadetlerin, salih amellerin, iyi işlerin, hayır ve hasenatın Allah katında bir...
19 Nisan 2019 - 0 yorum
Kimisi nimetlere gark olup nimet içinde yaşarken; kimisi yoksulluk ve sefalet içinde boğuşup bir lokma ekmeğe muhtaçtır. İşte burada -haşa- Allah'ı sorgulayamaz ve Allah'ı suçlayamazsın. Bazı aklı kıtların dediği gibi bu adalet midir diyemezsin ve düşünemezsin. Yoksul yoksulluğu ile imtihan...
17 Nisan 2019 - 0 yorum
En küçük bir yerleşim yeri olan bir köyü dahi muhtarsız düşünemeyen bir insan, şu koca kainatı nasıl idarecisiz düşünebilir? Basit bir gecekondunun bile bir plan ve projesiz olamayacağını bilen bir insan, şu uçsuz bucaksız kainat mimarisinin nasıl plansız / rast...
17 Nisan 2019 - 0 yorum
Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır; Kanaat et, ihtiyaç duymaktan kurtul. Hasedi bırak, rahat et. Haramdan sakın, dinde ihlas sahibi ol • Gıybeti terkedene muhabbetimi artırırım • İnsanlardan uzak duran, zararlarından korunur. • Kimin kelamı az olursa, aklı kemale erer. Aza razı olan Yüce...
17 Nisan 2019 - 0 yorum
Önceleri dünyanın yumuşak ve kolay olduğu görülür. Dünyaya dalan, ona bağlananlar başlangıçta tadının devamlı olduğunu zannederler, ama nerede? Ona bağlanmak gayet basittir, fakat kurtuluşa ermek zordur. Hz Ali (Selman-ı Farisi'ye gönderdiği mektupta) diyor ki; Dünya; derisi yumuşak, fakat zehri öldürücü olan...
16 Nisan 2019 - 0 yorum
Kim Allah'ın (c.c) azametini düşünürse şaşar kalır. Çünkü akıl, mevcut olan bir şeyin ezeli olmadığını bilir. Ancak hisler bunu tanımaz. Akıl bu düşünceyi hislere de zaruri olarak dikte eder. Akıl bunu kabul ettikten sonra Yaratıcının yaptıklarının Kendi mevcudiyetine delil olduğunu görür...
16 Nisan 2019 - 0 yorum
İlişkilerimizde yaşadığımız problemlere karşılık bedenimiz üzgün bir suratla, zaman zaman gözyaşı ya da asıl bir suratla kendini ifade etmeye çalışır. Bu ifade şekilleriyle insan kimi zaman farkında olmadan kimi zamanda kasıtlı olarak karşı taraftan beklentilerde bulunur. Bu beklentilerin bazıları maddi...
16 Nisan 2019 - 0 yorum
Yüce Allah bir ayet-i celile de: Ey Nebi! Zevcelerine deki: Eğer dünya hayatını ve onun ziynetini istiyorsanız gelin size bağışta bulunayım ve sizi güzellikle salıvereyim (1). Yok eğer Allah’ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız muhakkak Allah içinizden güzel davrananlara büyük...
16 Nisan 2019 - 0 yorum
Yüce Allah şöyle buyurmaktadır; Ben, benden başka ilah olmadığına, hiçbir ortağımın bulunmadığına ve Muhammed'in benim kulum ve elçim olduğuna kendi nefsimi şahit tutarım. Her kim benim kaderime razı olmaz, verdiğim belaya sabretmez, nimetlerime şükretmez, verdiğim rızka kanaat etmez ise benden başka...
15 Nisan 2019 - 0 yorum
Allah Teala şöyle buyuruyor; Bana ibadet ederek beni hatırlayınız ki, bende sizi mağfiretimle anayım. O halde şanıma yaraşan,  ibadetle beni hatırlayanı mağfiretimle yad etmemdir. Kim günah işlediği halde beni hatırlarsa, gazap anında benimde onu hatırlamam bana gereklidir (pişmanlık ve tövbeye...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmaktadır: Ey ademoğlu! Her kim dünyalık bir şey için üzüntü duyup kederlenirse, bu sadece Allah'tan uzaklaşmasını; dünyada ise sadece sıkıntısını ve ahirette de pişmanlığını artırmaktan başka bir işe yaramaz. Yüce Allah dünya için kederlenenin kalbini, arkası kesilmeyen tasalarla...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
DİNDAR VE İYİ BİR KADIN OLMAK= Bu kadın için esastır ve buna son derece önem vermek gerekir. Kadının namus ve iffet yönünden dini duyguları zayıf olursa kocasına ihanet edebilir ve yüzünü kara çıkarır. Kıskançlığı artırır, huzuru giderir. Şayet kocası namus...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
Yüce Allah'ın "Eşleriniz sizin nesil yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz şekilde varın! (1)" buyruğu haramları helal yapmaz. Dinimizde helaller de bellidir, haramlarda bellidir. Nitekim yüce Allah'ın "İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım (Maide Süresi'3)" buyruğu ve inen son kitabın...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
Kadın erkek eşitliği ile ilgili mevzuya geçmeden; Öncelikli olarak geçen bölümde eksik kalan bir kısmı tamamlayacak olursak eğer; kadının üç adet dönemi ve dört ay on günlük bir süre belirlemesinin ve bu süre zarfında herhangi birisi ile bir birliktelik ve beraberlik...
13 Nisan 2019 - 0 yorum
İnsanlar nefsin varlığını kabul etme konusunda hemfikir olmalarına rağmen onlara en çok müşkil gelen meselelerden biri, nefsin durumu ve onun mahiyetidir. Nefsin varlığı mevcut olmakla beraber, onun mahiyetini bilmemek kişiye zarar vermez. Daha sonra insana müşkil gelen meselelerden biri de...
13 Nisan 2019 - 0 yorum
"İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler. İşte onlar için, kazandıklarından...
12 Nisan 2019 - 0 yorum
Yüce Allah insanın fıtratı olarak erkeği evin dışındaki işlere ve evin geçimin temin edecek olan nafakayı kazanmakla yükümlü kılmış; kadını ise evin içerisindeki olması gereken bildiğimiz günlük işleri, yani temizliktir, yemektir vb hususlarla görevlidir. Nitekim bu husus gelen rivayetler üzerine...
12 Nisan 2019 - 0 yorum
Yüce Allah buyuruyor ki: Ey iman edenler! Hiçbir topluluk başka bir topluluğu alaya almasın. Belki de alaya aldıkları kendilerinden daha iyidirler (1)". Dinimizin gereğince bütün Müslümanlar kardeştir. Bir insanın bir başkasının kusurunu araştırması açığa vurması, aleni etmesi doğru değilken bunu...
Sonraki Sayfa »