"İmam Gazali İhya Ulumi’d-Din" ile Etiketlenen Konular

22 Nisan 2019 - 0 yorum
Dünyanın insan için zevk alınan ve insanın ıslahı ile uğraştığı mevcut maddelerden ibaret olduğunu bil. Bir kısım insanların zannettiği gibi dünya sadece mevcut olan maddelerden veya insanın kısmeti olan yahut insanı uğraştıran şeylerden ibaret değildir. Yüce Allah buyuruyor ki; İnsanların yeryüzünde hangisinin...
22 Nisan 2019 - 0 yorum
İsa Peygamber diyor ki;  "Ey kötü bilginler, namaz kılarsınız, oruç tutarsınız, sadaka verirsiniz, fakat yapmakla emrolunduğunuz şeyi yapmazsınız. Gene de bilmediklerinizi öğrenmeye çalışırsınız. Hükmünüz ne kadar da kötüdür.  Dilinizle Allah'a karşı tevbe eder, işlerinizle de nefsinizin isteklerine uyarsınız. Bedeninizi yıkamanın size...
21 Nisan 2019 - 0 yorum
Bu günah olan şeyleri konuşmaktır. Falanca kadına şöyle dedim, o bana şöyle karşılık verdi, falan masada şöyle bir karışıklık oldu gibi kadınlara ait hikayeleri, içki masalarında geçenleri, fasık kimselerin yaptığı adilik ve aşağılıkları, zenginlerin zevk, sefa ve bolluk içinde geçen...
20 Nisan 2019 - 0 yorum
Yüce Allah buyuruyor ki; Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygamber üzerine salavat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyet ile selam verin (Ahzab Süresi'56) Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Benim üzerime bir defa salavat getiren için...
20 Nisan 2019 - 0 yorum
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;  Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediğimiz en üstün söz, ”La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh” sözüdür. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Her gün yüz kere “La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve...
17 Nisan 2019 - 0 yorum
Önceleri dünyanın yumuşak ve kolay olduğu görülür. Dünyaya dalan, ona bağlananlar başlangıçta tadının devamlı olduğunu zannederler, ama nerede? Ona bağlanmak gayet basittir, fakat kurtuluşa ermek zordur. Hz Ali (Selman-ı Farisi'ye gönderdiği mektupta) diyor ki; Dünya; derisi yumuşak, fakat zehri öldürücü olan...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
DİNDAR VE İYİ BİR KADIN OLMAK= Bu kadın için esastır ve buna son derece önem vermek gerekir. Kadının namus ve iffet yönünden dini duyguları zayıf olursa kocasına ihanet edebilir ve yüzünü kara çıkarır. Kıskançlığı artırır, huzuru giderir. Şayet kocası namus...
8 Nisan 2019 - 0 yorum
Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla; Yüce Allah'a hamd, elçisi Hz Muhammed (s.a.v)'e, ashabına salat ve selam olsun. Bilmeyiz ki ayıpları örten ve bilinmeyenleri bilen Allah'a dönüş yapmak için tövbe etmek Allah'a giden yolun başlangıcı, Allah'a ulaşmak isteyenleri sermayesidir. Bu yola...
7 Nisan 2019 - 0 yorum
İmam-ı Gazali Kimdir ve Hayat İmam Gazali: Hicri 450 (M:1058), Miladi 1058 tarihinde Tus şehrinde doğdu. Esas adı Muhammed'dir. Babası da aynı adla anılmaktadır. Gazale adlı yerde doğduğu için kendisine "Gazali" denmiştir. Haccetü'l-İslam İlim adamlarınca Gazaliye takılan değişik lakaplar vardır. En meşhurları Haccetü'l-İslam...
2 Nisan 2019 - 0 yorum
İbadetin Açıktan Yapılması Amellerin gizli yapılmasında, riyadan kurtuluş ve ihlas faydası vardır. Açık olarak yapılan ibadette başkalarını ibadete yapmaya özendireceği için faydalı olabilir. Fakat işte burada riya korkusu vardır Yüce Allah buyuruyor ki; Eğer sadakaları aşikar verirseniz, bu çok güzel bir şeydir....
29 Mart 2019 - 0 yorum
Bil ki, insan kendi kusur ve eksikliklerini bilemez. Nefsinin büyük kusurlarından bir ikisini bırakıp, nefsini terbiye ve ahlakını güzelleştirdiğini zanneden kimse durumun böyle olmadığını bilmez. Bu sebeple iyi ahlakın alametlerini anlatmak gerekir. Diyoruz ki; Güzel ahlak imanın, kötü ahlak nifakın, bozgunculuğun...
25 Mart 2019 - 0 yorum
Bir adamın mutlak surette evlenmesi veya evlenmemesi daha hayırlıdır diye bir hüküm vermek, bu yaptığımız izahları derinlemesine bilmemekten ileri gelir. Doğrusu şudur; Bu faydaları bir ölçü olarak kabul etmeli ve ahiret yoluna giren kimse kendini bu ölçüye vurmalıdır. Afetlerden yana selamet...