"İsmail Karagöz Kur’an’dan Öğütler" ile Etiketlenen Konular

19 Nisan 2019 - 0 yorum
Yaratılış gayesi Allah'a kulluk olan insanın bu görevini yerine getirebilmesi için her şeyden önce şartlarına uygun iman etmesi gerekir. Makbul bir iman olmadan yapılan ameller geçerli değildir. İmansız yapılan ibadetlerin, salih amellerin, iyi işlerin, hayır ve hasenatın Allah katında bir...
28 Mart 2019 - 0 yorum
Özdenetim; Kişinin kendi kendini kontrol etmesi, görevini yapıp yapmadığını murakabe etmesi, nefsini sorgulamasıdır. Bu sorgulamayı kulluk açısından ele aldığımızda insanın yaratılış gayesine uygun hareket edip etmediğini, Allah'a kul, Resulüne ümmet olup olmadığını, takva elbisesine bürünüp bürünmediğini, dünya ve ahiret için...