"Kişisel Blog Yazıları" ile Etiketlenen Konular

21 Nisan 2019 - 0 yorum
Yüce Allah "O'dur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da, gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti (1)". Nitekim yapılan evlilik eğer nefsini söndürmek yada sırf egolarını tatmin etmek için değilde Allah rızası içinse eğer eşinle kurduğun münasebet...
19 Nisan 2019 - 0 yorum
Kimisi nimetlere gark olup nimet içinde yaşarken; kimisi yoksulluk ve sefalet içinde boğuşup bir lokma ekmeğe muhtaçtır. İşte burada -haşa- Allah'ı sorgulayamaz ve Allah'ı suçlayamazsın. Bazı aklı kıtların dediği gibi bu adalet midir diyemezsin ve düşünemezsin. Yoksul yoksulluğu ile imtihan...
16 Nisan 2019 - 0 yorum
Yüce Allah bir ayet-i celile de: Ey Nebi! Zevcelerine deki: Eğer dünya hayatını ve onun ziynetini istiyorsanız gelin size bağışta bulunayım ve sizi güzellikle salıvereyim (1). Yok eğer Allah’ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız muhakkak Allah içinizden güzel davrananlara büyük...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
Yüce Allah'ın "Eşleriniz sizin nesil yetiştiren tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz şekilde varın! (1)" buyruğu haramları helal yapmaz. Dinimizde helaller de bellidir, haramlarda bellidir. Nitekim yüce Allah'ın "İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım (Maide Süresi'3)" buyruğu ve inen son kitabın...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
Kadın erkek eşitliği ile ilgili mevzuya geçmeden; Öncelikli olarak geçen bölümde eksik kalan bir kısmı tamamlayacak olursak eğer; kadının üç adet dönemi ve dört ay on günlük bir süre belirlemesinin ve bu süre zarfında herhangi birisi ile bir birliktelik ve beraberlik...
13 Nisan 2019 - 0 yorum
"İnsanlardan öyleleri var ki: Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver, derler. Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da: Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! derler. İşte onlar için, kazandıklarından...
12 Nisan 2019 - 0 yorum
Yüce Allah insanın fıtratı olarak erkeği evin dışındaki işlere ve evin geçimin temin edecek olan nafakayı kazanmakla yükümlü kılmış; kadını ise evin içerisindeki olması gereken bildiğimiz günlük işleri, yani temizliktir, yemektir vb hususlarla görevlidir. Nitekim bu husus gelen rivayetler üzerine...
12 Nisan 2019 - 0 yorum
Yüce Allah buyuruyor ki: Ey iman edenler! Hiçbir topluluk başka bir topluluğu alaya almasın. Belki de alaya aldıkları kendilerinden daha iyidirler (1)". Dinimizin gereğince bütün Müslümanlar kardeştir. Bir insanın bir başkasının kusurunu araştırması açığa vurması, aleni etmesi doğru değilken bunu...
10 Nisan 2019 - 0 yorum
İmam Gazali Hz'nin dediği gibi; Çocuk Allah'ın anne ve babaya verdiği en büyük bir emanettir. Öyle bir emanettir ki; kalbi tertemiz bir cevherdir. Onun kalbi her türlü şekil ve biçimden etkilenmemiş boş bir vaziyettedir. Kendisine yönelen her şeyi kabule ve...
1 Nisan 2019 - 0 yorum
Bunun hem fiziki olarak hemde manevi olarak zararları vardır. Ancak ikisini beraber zikredeceğimden dolayı ayırmaya gerek hissetmedim. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki bu işi sırf zevkin ve kendini tatmin için gerçekleştiriyorsan fiziki olarak etkileri görülecek olsa da asıl felaket manevi...
1 Nisan 2019 - 0 yorum
Ve Rabbin dedi ki; "İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım(1)". Bu ayet indiği zaman Hz Ömer (r.a); Birşey tamamlandıysa onun artık eksilmesinden korkulur demiştir ve gerçekten de söylediği gibi de olmuştur. Ancak bu eksilme dini emir...
31 Mart 2019 - 0 yorum
"Ve Rabbin emretmiştir ki, kendisinden başkasına ibadet etmeyesiniz ve ana ile babaya ihsanda bulunun. Senin yanında onlardan biri veya ikisi de ihtiyarlık çağına gelirse sakın onlara öf bile deme ve onları menetme azarlama lakırdılarını kesme ve onlara güzel hitapta bulun....
31 Mart 2019 - 0 yorum
Resulüllah (s.a.v) insanların namazlarını cemaatle kılmalarını şiddetle tavsiye etmiş ve kişinin cemaatle kıldığı namazın, tek başına kıldığı namazdan 27 derece daha üstün olduğunu bildirmiştir. Ancak şurası da bir gerçektir ki nasıl ki abdest almanın şartları ve farzları mevcuttur (bkz:maide'6), aynı...
31 Mart 2019 - 0 yorum
"Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur (Fatiha'2)'un manası; şükür başka ibadet edilen mabudlara ve hiçbir mahlukuna değil, yalnız ve yalnız Allah'a yapılır. Zira o kullarına sayılamayacak ve sayısını ancak kendisinin bileceği nimetler ihsan etmiştir. Kendisine ibadet etmeleri için bedenlerini ve organlarını...
29 Mart 2019 - 0 yorum
Albülkadir Geylani Hz el Fethu'r-Rabbani adlı eserinde bu konuya istinaden şöyle bir beyanda bulunmuştur: Allah'ın kitabına hürmet edin ve O'na karşı edepli olun. Allah'la sizin aranızdaki bağdır o. O'nun hakkında 'yaratılmıştır' demeyin. Allah 'bu benim sözümdür' diyor, siz ise 'hayır'...
28 Mart 2019 - 0 yorum
Yüce Allah buyuruyor ki ; "Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe, hiç şüphe yok ki, Allah da o toplumda olan hali değiştirmez (1)". "Allah; iman edip salih iş yapan hiç bir insanı, nefsine uyup doğru yoldan sapmadığı sürece korktuğuna uğratmaz...
28 Mart 2019 - 0 yorum
Bir hastalığı tedavi etmek için ilk önce yapılması gereken husus; hastalığı teşhisten sonra o hastalığın oluşmasına etki eden faktörleri belirlemek ve ondan sonrada o hastalığı nasıl ve ne şekilde tedavi edebilirim diye araştırıp öğrenmek gerekir. aksine hastalığı teşhis etmeden tedavi...
28 Mart 2019 - 0 yorum
"Neden doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? (1). Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı yoktur (2). Her kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, bilsin ki Allah sakınanları...
Sonraki Sayfa »