"Turan Yazılım Mürşit 5" ile Etiketlenen Konular

21 Nisan 2019 - 0 yorum
Evlilikte saadet ve huzurun en önemli faktörlerinden biri gerek erkeğin gerekse kadının cinsi yönden birbirlerini tatmin etmeleridir. İyice araştırılacak olursa, karı koca arasındaki huzursuzlukların çoğunda kadın-erkek arasındaki cinsi münasebet konusundaki anlaşmazlık vardır. Çoğu zaman meydana çıkmasa bile huzursuzluğun sebebi budur....
21 Nisan 2019 - 0 yorum
Kadın Kocasını Beğenmemezlik Edemez= Kadın, hiç bir zaman güzelliği ile kocasına karşı övünemeyeceği gibi kocasının yaradılıştan veya sonradan arız olan bir noksanlığından dolayı da azarlayamaz ve bu noksanlığını başına kakamaz. Çünkü onun şeklini beğenmemek onu beğenmemek değil, onu yaratanı beğenmemektir. Zira...
21 Nisan 2019 - 0 yorum
Kadın gerek ruhen gerekse bedenen daha çabuk yaşlanma, çökme eğilimi gösterir. Bu, kadının taşıdığı sorumlulukların ağır oluşundan kaynaklandığı gibi, doğum, şişmanlık vb. gibi durumların kadının vücudu üzerinde yaptığı tahribat ve değişikliklerden de kaynaklanır. Bu değişiklik çoğu kez evlilikten sonra baş...
21 Nisan 2019 - 0 yorum
Çocukların evlendirilmesinde anne ve babaların göz önünde bulundurmaları gereken esaslardan biri de çocukların yaşlarıdır. Çocukların akıl baliğ oldukları yaşlarda evlendirilmeleri her ne kadar mümkün ve caiz ise de çok küçük yaşta evlendirilmeleri birçok bakımdan sakıncalıdır. Küçük yaşta iken evlendirilen bir...
19 Nisan 2019 - 0 yorum
Dünya Hayatı Geçici Ahiret Hayatı İse Kalıcıdır: Biz ne dünyayı ahirete heder ettiririz, ne de ahireti dünyaya heder ettiririz. Her ikisini de dengede götürürüz. Yatıp çoluk çocuğunu aç bırakıp sabahlara kadar ibadet etmektense, helal lokma için çalışmak daha iyidir. Allah (c.c.)...
18 Nisan 2019 - 0 yorum
Evlenip aile yuvası kurmak dinimizin içtimai (sosyal) temellerindendir. Peygamberimiz (s.a.v) sayısız hadislerinde gücü yetenleri evlenip yuva kurmaya çağırmış ve bu teşvikin ümmetini kalabalık görmekten iftihar duyacağı sebebine bağlamıştır. Tepeden tırnağa servet ve para hırsı ile dolu olan zamanımız insanı, geçim...
18 Nisan 2019 - 0 yorum
Erkek istediği an eşiyle münasebette bulunabilir. Fakat erkek, evlilikte hayatın ve arzuların ortak olduğunu bilmeli ve kadının isteklerine cevap vermesi gerektiğini akıldan çıkarmamalıdır. İnsan her zaman için bir olmaz bazen neşeli bazen kederli olabilir. Erkek daima bu hususları göz önünde...
17 Nisan 2019 - 0 yorum
Tasavvuf terbiyesinin temel esasları, helal yemek ve Hz. Resulullah'ın (s.a.v) ahlakına, fiillerine, emirlerine ve sünnetine uymaktır. Cüneydi Bağdadi derki: Kim,yeterince Kur'an'ı ezberlemez ve sünneti bilmezse, bu terbiye işinde kendisine uyulmaz; çünkü bizim bütün ilmimiz Kur'an ve sünnete bağlıdır. Bu yol,...
17 Nisan 2019 - 0 yorum
İslamiyet, kadın olsun erkek olsun, birinin diğerine karşı kuvvetli bir arzu duyduğunu kabul etmekte ve bilhassa bunu titizlikle bildirmektedir. Bu birbirini arzu etme yaratılıştan gelme kuvvetli duygudur. Normal olan insanların bu arzudan uzak kalmaları düşünülemez. Sa'd bin Vakkas (r.a.) anlatıyor: - Osman...
17 Nisan 2019 - 0 yorum
Sigara, insan sağlığına zararlı bir kuru içkidir. İçinde taşıdığı nikotin adı verilen zehir, büyük çapta beyne zarar verir. Altmış sigarada altı gram nikotin vardır ki, bu zehir miktarı bazen insanı öldürebilir. İçki kadar tehlikeli olan sigaranın cinsel istekler üzerinde yaptığı olumsuz...
16 Nisan 2019 - 0 yorum
Dinimiz, erkeğe tarla diye bildirilen kadının avret mahallinin dışı olan arka yoldan yaklaşmasını haram kılmıştır. Peygamberimiz (s.a.v): Karısına arka taraftan yaklaşan kimse lanetlenmiştir. «Allah, erkek veya kadına arka taraftan yaklaşan kimseye rahmet nazarıyla bakmaz.» buyurmuşlardır. Burada erkeğe düşen dinimizin emirlerine riayet edip Allah'ın...
16 Nisan 2019 - 0 yorum
İnsanlık medeniyetinin temeli, kadın ve erkeğin sosyal hayattaki karşılıklı ilişkilerine dayanır. Bu yüzden tarihin ilk çağlarından devrimize değin felsefecilerin, ilim adamlarının zihnini hep bu sorun meşgul etmiştir. Her devirde uygarlık, erkeğe değerini verirken kadını bundan mahrum bırakmış, hakir görmüştür. Genelde...
15 Nisan 2019 - 0 yorum
1-)  Kasten yeyip içmek ve oruca aykırı olan işleri yapmak orucu bozar. Bu işlerin bir kısmı yalnız kazayı ve bir kısmı da hem kaza, hem de keffareti gerektirir. 2-) Unutarak bir şey yemek ve içmek veya cinsel ilişkide bulunmak orucu bozmaz. Bu...
15 Nisan 2019 - 0 yorum
Hayız Nedir: Ergenlik çağına ulaşmış bir kadının rahminden belli günler içinde gelen kana ''hayız kanı'' denir.  Bu kan normalde ayda bir geldiği için ona ''aybaşı hali'' ve her ay belirli ve yerleşik günlerde tekrarladığı için ''adet görme'' de denir. Aybaşı demek, kadın...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kur'an da ve hadislerde meleklerin sayıları hakkında açık bir bilgi mevcut değildir. Ancak Kur'an'ın "Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir (Fetih Süresi'4,7)" şeklindeki beyanlarından hareketle, sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür. Biz bazı melekleri isim ve...
12 Nisan 2019 - 0 yorum
Kainatta çok büyük bir yer işgal eden gezegenimizde binlerce çeşit hayat ve yaşama şekli mevcuttur. Tam bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir: Acaba;  yeryüzünde vaziyet böyle iken, dünyadan çok daha büyük yıldızların, gezegenlerin ve sistemlerin kendi şartlarına uygun canlı...
12 Nisan 2019 - 0 yorum
Çocuklarını yetiştiren anne babalar onlara İslamın ahlakım ve Resulullah'ın sünnetini, kızlara, kadının kocasına karşı olan vazifelerini, erkek çocuklara da kocanın karısına karşı olan vazifelerini öğretmeli ve evlenecek yasa geldikleri zamanda onları münasip bir şekilde evlendirmelidir. Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki: «Anne babanın çocuklarına...
2 Nisan 2019 - 0 yorum
Zina, toplumsal büyük bir yaradır. Bu yaranın açtığı gediği hiç bir şey dolduramaz. İşleyenlerin dünya ve ahiret hayatlarını mahveden büyük bir günahtır. Ahlak duvarını yıkan, maddi ve manevi tahribatları büyük sosyal bir anarşidir.İşte doğurduğu sadece bedensel zararlardan ikisi. Bel Soğukluğu Nedir? Bu...
Sonraki Sayfa »