Kız ve Erkek Çocuklarının Evlendirilmesi

Çocuklarını yetiştiren anne babalar onlara İslamın ahlakım ve Resulullah’ın sünnetini, kızlara, kadının kocasına karşı olan vazifelerini, erkek çocuklara da kocanın karısına karşı olan vazifelerini öğretmeli ve evlenecek yasa geldikleri zamanda onları münasip bir şekilde evlendirmelidir.

Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki: «Anne babanın çocuklarına karşı olan görevlerinden biri de onları evlendirme çağına geldiklerinde evlendirmektir (1)

«Erkek ve kız çocuklarınızı evlendiriniz. Kızlarınıza ziynet olarak altın veya gümüş takınız. Onlara yeni ve güzel elbiseler giydirerek (süsleyiniz). Beğenilmeleri ve kendilerine taliplerin çıkması için onlara hediyeler veriniz.» (2)

Yine Resûlüllah bir hadislerinde şöyle buyuruyor:

«Bir kadın dört şey için nikah edilir.

1 – Malı için,

2 – Güzelliği için,

3 – Asaleti için,

4 – Dindarlığı için.

Sen dindar olan kızı seç ki, elini toprak tutsun.» (3)

Evlenecek olan kadın ve erkeğin birbirlerine her cihetten denk olmasına küfüv adı verilir. Resulullah’ın buyurduğu gibi özellikle zamanımızda kadınların dindar ve ahlaklı olanları tercih edilmelidir.

«Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki:

«Kadınlarla sadece güzelliği için evlenmeyin. Çünkü güzelliğinin o kadını helak etmesi mümkündür. Kadınlarla zenginliği sebebiyle de evlenmeyin. Zira malları onları azıtabilir. Ancak dindarlıklarından dolayı evlenin. Zayıf, esmer de olsa dindar bir cariye (dini zayıf güzel bir cariyeden) daha üstündür.» (4)

Bir kadını şerefi, asaleti ve zenginliği sebebiyle alan kimse hakkında Resulullah şöyle buyurdu:

«Allah, bir kadını şerefi için nikahlayan kimsenin zilletini, malı için nikahlıyanın fakirliğini, güzelliği için nikahlıyanın aşağılığını artırır.

Gözünü yabancıdan sakınmak ve akrabalık hakkını korumak gayesiyle evlenirse. Allah onu aldığı kadınla, kadını da o erkekle mutlu kılar.» (5)

Babalar kızlarına uygun bir Nasip çıkınca verilmesinde ve nikahında acele edip dinde emanet olarak duran kızını sahibine, verip zamanında yerleştirmeli ve üzerinden sorumluluğu atmalıdır. Zamanımızda birçok kimseler ne yazık ki, kızlarına, uygun bir talipli çıktığı halde gösterişe, unvana ve mevkie aldanarak kızlarını verecekleri kimsenin amir, memur ve zengin bir kimse olmasını istiyor ve boşuna bekletip duruyorlar da nihayet hem kendileri ve hem de çocukları, çeşitli felaket ve belalara maruz kalıyor. Kızları başka yabancı bir erkekle buluşur, dolaşır ve böylece ailesini rezil eder, yahutta kendine göre bir talipli çıkmadığı için yaşlanarak evde kalır.

Resulullah şöyle buyurdu:

«Din ve huyundan memnun olduğunuz bir kimse kızınıza talip olursa kızınızı ona veriniz. Bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesat çıkar.

Ashab sordular ki:

– Ya Resulallah, isteyen kimse fakirse yahut soysuz yani asaleti olmayan bir kimse ise (ne yapalım?)

Resulullah buyurdu ki:

– «Size dindar ve güzel huylu bir kimse kız istemeye gelirse kızınızı onunla evlendirin». Resulullah bu sözlerini üç kez tekrarladı.» (6)

Zenginliğe, mevki ve makama önem vererek kızını din ve imanından habersiz fasık bir kimseye verecek olursa kızının hem dünya ve hem de ahiretteki saadet ve selametini yıkmış olacağından, o kimse kızını manen katletmiş demektir. Resulullah böyle kimseler hakkında şöyle buyuruyor:

«Kızını fasıklardan biri ile nikahlıyan kimse üzerine her gün bin defa lanet yağar. O kimsenin ameli Sema’ya (AIlah’a) yükselmez. Onun duasına icabet edilmez ve yapmış olduğu farz ve nafile ibadeti kabul olmaz

Çocukların evlendirilmeleri hususunda anne babadan başka akrabalar üzerine düşen önemli vazifeler vardır. Çünkü buluğ çağına eren çocukların bütün ömürleri boyunca mutlu bir aile yuvasına sahip olmaları, din, iman, haysiyet, şeref ve iffetle yaşamaları, hem dünyada ve hem de ahiret saadetine kavuşmaları, anne baba ve yakınlarının evlenecekleri zaman ve evlendirecekleri kişiyi iyi tespit etmelerine ve bu husustaki gayretlerine bağlıdır.

Anne babalar evlendirmekle çocuklarına karşı ifa edecekleri en son vazifeyi yerine getirirken enine boyuna düşünmeli ve alacakları veya verecekleri kimseleri sormadan ve araştırmaları gerekir. Bu görevi yerine getirmedikleri takdirde yavrularının hem maddi ve hem de manevi üzüntülere, çeşitli felaketlere düşmelerine sebep olacakları için bu mes’uliyeti yüklenmiş olur.

Evlenmede kız çocuğunun durumu erkeğe göre daha farklı ve daha önemli bir durum arz eder. Çünkü boşanmak yani talak dinen erkek üzerindedir. Hele şimdiki devirde bu hususa çok önem verilmeli ve gereken dikkat gösterilmelidir.

Anne ve babalar çocuklarını evlendirirken meslek, kabiliyet niyet ve isteklerini nazarı dikkate alıp ona göre hareket etmelidirler. Zira gerek kız ve gerekse erkeklerin kabiliyet ve arzları çeşit çeşittir. Bu hususlar göz önünde bulundurulmazsa sonu pişmanlık olur.

Kaynak= Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Evlilik Hayatı Ve Mahremiyetleri

(1) Leyâmiul -Ukûl, c: 3. j: 219.—(2) ihya et-Terğib, Fin-Nikâh, c: 2, j: 29.—(3) Buhari. K. Nikâh. 15. bab. —(4) ibn-i Mace, K. Nikâh, 6. bab.— (5) M. Zevaid. c: 4, j: 252 —(6) et-Tac, c: 2 s: 284.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.