Kur’an ve Sünnete Göre Kadın Erkek Eşitliği

Bütün üstünlük ve şeref yüce Allah’tadır. O (c.c) sevdiği kullarına şeref ve üstünlük verir. O’nun katında tek üstünlük ve şeref sebebi edeptir. Edep, yüce Allah’ın razı olduğu ahlak üzere olmaktır. Buna takva denir. Şu ayet bütün insanlığa şeref ve üstünlüğün kimde olduğunu haber vermektedir: ”Ey insanlar! Şüphesiz biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere, kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilen ve her şeyden haberdar olandır.'(1)’

Resûlullah (s.a.v) Efendimiz bu konuda şu önemli ölçüleri ortaya koymuştur: ”Hiç şüphesiz Allah sizin suretlerinize (beden güzelliğinize) ve dünya mallarınıza bakıp kıymet vermez, fakat O sizin kalplerinize ve amellerinize bakar.(2)”

”Bütün Müslümanlar birbirinin kardeşidir; takvanın dışında hiç kimsenin diğerine bir üstünlüğü yoktur.(3)”

‘Bütün insanlar iki sınıftır.

• Birisi, iyi ve muttaki olup Allah katında şerefli kimsedir,

• Diğeri de günahkar, kötülüklere dalmış Allah katında değersiz kimsedir. Bütün insanlar Adem’in çocuklarıdır. Allah Adem’i topraktan yaratmıştır. (4)”

İnsanın Allah Katındaki Değeri

Resûlullah Efendimiz (s.a.v) bu sözlerinin peşinden yukarıdaki ayeti okumuştur. Yine Allah Resûlü (s.a.v) Veda haccındaki bir konuşmasında şöyle buyurmuştur:

”Ey insanlar! Dikkat edin, Rabb’iniz birdir. Babanız (Hz. Adem) birdir. Dikkat edin, Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap olana, siyah ırkın kırmızı (beyaz) ırka, kırmızı ırkın siyah ırka karşı takvanın dışında hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında en şerefliniz Allah’tan en çok korkanınızdır.”

‘• ‘Erkeklerin kadınlara göre bir derece üstünlüğü vardır(5)” ayeti, ahlaki faziletten değil, erkeğin yaratılışı gereği üstlendiği görev, yetki, hak ve sorumluluktan bahsetmektedir(6).

Hiçbir ayırım yapmadan ve güzel sıfat aramadan, erkek cinsi kadın cinsinden üstündür denemeyeceği gibi, aksi de söylenemez.

Başını secdeye koyan kadın, secdeye yanaşmayan erkekten daha yiğittir. Doğru sözlü kadın, yalancı erkekten daha üstündür. Cömert kadın, cimri erkekten daha hayırlıdır. Kusur örten kadın, kusur arayan erkekten daha faziletlidir. Sözünü tutan kadın, vefasız erkekten daha merttir. Kadınlar arasında da üstünlük edeptedir. Kısaca insan, iman ile insanlık dairesine girer; edeple insanlık derecelerinde ilerler. İnsanın yemek içmekle elde edeceği hiçbir şeref ve değer yoktur.

Mideden başka bir derdi olmayanların Allah katında hayvanlardan daha aşağı bir derecede olduğu belirtilmiştir(7). Bu halden yüce Allah’a sığınırız.

Kaynak= Turan Yazılım – Mürşit 5 – İlmihal – Kadın Ve Aile İlmihali

1-Hucurat, 49/13. ; 2-Müslim, Birr, 32; İbn Mâce, Zühd, 9; Ahmed, Müsned, 2/285. ; 3-Taberânî, el-Kebîr, 4/25; İbn Kesir, Tefsîr, 7/3278 (Beyrut 1998) ; 4-Tirmizî, Tefsîru Sure (49) 5; Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, 7/579; İbn Kesir, Tefsîr, 7/3279; Beyhakî, Şuabü’l-İmân, nr. 5130. ;5-Bakara, 2/228. ; 6-bk. Taberî, Câmiu’l-Beyân, 2/615-617. (Beyrut 1995). ; 7-Enfâl 8/22; A’râf 7/179.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.