Aile İlmihali

18 Nisan 2019 - 0 yorum
Evlenip aile yuvası kurmak dinimizin içtimai (sosyal) temellerindendir. Peygamberimiz (s.a.v) sayısız hadislerinde gücü yetenleri evlenip yuva kurmaya çağırmış ve bu teşvikin ümmetini kalabalık görmekten iftihar duyacağı sebebine bağlamıştır. Tepeden tırnağa servet ve para hırsı ile dolu olan zamanımız insanı, geçim...
17 Nisan 2019 - 0 yorum
İslamiyet, kadın olsun erkek olsun, birinin diğerine karşı kuvvetli bir arzu duyduğunu kabul etmekte ve bilhassa bunu titizlikle bildirmektedir. Bu birbirini arzu etme yaratılıştan gelme kuvvetli duygudur. Normal olan insanların bu arzudan uzak kalmaları düşünülemez. Sa'd bin Vakkas (r.a.) anlatıyor: - Osman...
16 Nisan 2019 - 0 yorum
İlişkilerimizde yaşadığımız problemlere karşılık bedenimiz üzgün bir suratla, zaman zaman gözyaşı ya da asıl bir suratla kendini ifade etmeye çalışır. Bu ifade şekilleriyle insan kimi zaman farkında olmadan kimi zamanda kasıtlı olarak karşı taraftan beklentilerde bulunur. Bu beklentilerin bazıları maddi...
16 Nisan 2019 - 0 yorum
Yüce Allah bir ayet-i celile de: Ey Nebi! Zevcelerine deki: Eğer dünya hayatını ve onun ziynetini istiyorsanız gelin size bağışta bulunayım ve sizi güzellikle salıvereyim (1). Yok eğer Allah’ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız muhakkak Allah içinizden güzel davrananlara büyük...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
DİNDAR VE İYİ BİR KADIN OLMAK= Bu kadın için esastır ve buna son derece önem vermek gerekir. Kadının namus ve iffet yönünden dini duyguları zayıf olursa kocasına ihanet edebilir ve yüzünü kara çıkarır. Kıskançlığı artırır, huzuru giderir. Şayet kocası namus...
12 Nisan 2019 - 0 yorum
Yüce Allah insanın fıtratı olarak erkeği evin dışındaki işlere ve evin geçimin temin edecek olan nafakayı kazanmakla yükümlü kılmış; kadını ise evin içerisindeki olması gereken bildiğimiz günlük işleri, yani temizliktir, yemektir vb hususlarla görevlidir. Nitekim bu husus gelen rivayetler üzerine...
12 Nisan 2019 - 0 yorum
Çocuklarını yetiştiren anne babalar onlara İslamın ahlakım ve Resulullah'ın sünnetini, kızlara, kadının kocasına karşı olan vazifelerini, erkek çocuklara da kocanın karısına karşı olan vazifelerini öğretmeli ve evlenecek yasa geldikleri zamanda onları münasip bir şekilde evlendirmelidir. Peygamberimiz (S.A.S) buyuruyor ki: «Anne babanın çocuklarına...
28 Mart 2019 - 0 yorum
Boşanmanın dine uygun düşen sebepleri olmalıdır. Bu sebepleri maddeler halinde sıralayalım: 1- Eşlerden birinin ölmesi 2- Eşlerden birinin diğerini iffetsizlikle suçlaması. 3- Erkeğin kadına bakmaması ve bakmaktan aciz kalması. 4- Eşlerden birinin masiyet (günaha) ve şehevi hislerine kapılarak ailede durumun kötüleşmesi. 5- Kocanın iktidarsız...
26 Mart 2019 - 0 yorum
Evlenirken Doğru Kişiyi Seçmek Akıllı Olması= Bu konuda Allah Resulü (s.a.v)'in buyurduğu üzere: "Sizin içinizde en akıllınız (akılca mükemmel olanınız), Allah'tan en çok korkanınızdır. Üzerine Farz Olan Görev Ve Sorumlulukların Bilincinde Olması= Allah Resulü (s.a.v): Dünya hayatı geçicidir. Dünyanın en hayırlı metaı...
25 Mart 2019 - 0 yorum
Kadın ve erkekten her biri bir yarım dairedir, şu varlık deryasında yüzer durur. Kendisine uygun olan diğer yarım daireyi bulunca onunla birleşir ve böylece tam daire meydana gelmiş olur. İşte bu daire, bir milletin temel müessesesini ve hayatında bel kemiğim...
25 Mart 2019 - 0 yorum
Ve Rabbin dedi ki: "İçinizden evli olmayanları, köle ve cariyelerinizden evlenmeye müsait olanları evlendirin! (1)". "O'dur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da, gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti (2)". "O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerinden biri de:...
25 Mart 2019 - 0 yorum
Bir adamın mutlak surette evlenmesi veya evlenmemesi daha hayırlıdır diye bir hüküm vermek, bu yaptığımız izahları derinlemesine bilmemekten ileri gelir. Doğrusu şudur; Bu faydaları bir ölçü olarak kabul etmeli ve ahiret yoluna giren kimse kendini bu ölçüye vurmalıdır. Afetlerden yana selamet...
25 Mart 2019 - 0 yorum
Kur'anı Kerîm ve Resûlüllah'ın sünneti evliliği açık olarak öğütlemekte, emretmektedir. «İçinizden bekarları, dulları; kölelerinizden ve cariyelerinizden ibadetli ve ahlaklı olanları evlendirin. Eğer fakirlerse, Allah onları lütfuyla zengin kılar. Allah'ın lütfü geniştir. O, her şeyi hakkiyle bilendir (Nur süresi, ayet: 32) «Nikah,...
25 Mart 2019 - 0 yorum
«AIlah'a eş koşan kadınlarla iman etmedikçe evlenmeyiniz.iman eden bir cariye hoşunuza giden müşrik bir kadından daha hayırlıdır, iman etmiş bir kadını, iman etmedikçe AIlah'a eş koşan erkeklerle evlendirmeyiniz. Mü'min bir köle hoşunuza giden müşrik bir kuldan daha hayırlıdır. Onlar sizi...
24 Mart 2019 - 0 yorum
Bütün üstünlük ve şeref yüce Allah'tadır. O (c.c) sevdiği kullarına şeref ve üstünlük verir. O'nun katında tek üstünlük ve şeref sebebi edeptir. Edep, yüce Allah'ın razı olduğu ahlak üzere olmaktır. Buna takva denir. Şu ayet bütün insanlığa şeref ve üstünlüğün kimde...