Allah’ın Varlığına İman

19 Nisan 2019 - 0 yorum
Resulüllah (s.a.v) yanındakilere: Allah (c.c)'tan tam manası ile haya ediniz diye buyurdu. Yanındaki Sahabiler: Biz haya ediyoruz ey Allah'ın Resulü diye cevap verdiler. Allah Resulü (s.a.v) de cevaben: Bunu değil, Allah (c.c)'tan tam hakkıyla haya eden; başı ve başın içindekileri...
18 Nisan 2019 - 0 yorum
O'nun varlığı delil gerektirmeyecek kadar açıktır. Ne var ki, varlığı her şeyden açık olan O yüce Yaratıcı, Zatı itibariyle gözlerin bizatihi göremeyeceği, idrak edemeyeceği kadar da yüce ve eşsiz bir Varlık'tır. Bu itibarla Yaratıcı kendisini bize, Zat'ıyla değil yaratmış olduğu...
17 Nisan 2019 - 0 yorum
En küçük bir yerleşim yeri olan bir köyü dahi muhtarsız düşünemeyen bir insan, şu koca kainatı nasıl idarecisiz düşünebilir? Basit bir gecekondunun bile bir plan ve projesiz olamayacağını bilen bir insan, şu uçsuz bucaksız kainat mimarisinin nasıl plansız / rast...
16 Nisan 2019 - 0 yorum
Kim Allah'ın (c.c) azametini düşünürse şaşar kalır. Çünkü akıl, mevcut olan bir şeyin ezeli olmadığını bilir. Ancak hisler bunu tanımaz. Akıl bu düşünceyi hislere de zaruri olarak dikte eder. Akıl bunu kabul ettikten sonra Yaratıcının yaptıklarının Kendi mevcudiyetine delil olduğunu görür...
15 Nisan 2019 - 0 yorum
Mahlukatı zahir edip de bir şeyi gizli bırakmayan, sonra da hiçbir şey zahir değilmiş gibi gizleyen Allah'ın şanı ne yücedir! Hangi şey var olan mevcudat kadar açık ve nettir? Mevcudatın tümü lisan-ı hal ile benim bir yaratıcım var ve beni hikmet...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
Allah'ın birliğine iman, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği İslam dininin temelidir. İslam'daki diğer inanç esasları, hükümler ve yasalar bu temel üzerine oturur. İnsanın hayatını sürdürebilmek için hava, su, yiyecek, barınma gibi temel ihtiyaçları vardır. Bu temel ihtiyaçlardan biri de inanmaktır. Çünkü insan...
7 Nisan 2019 - 0 yorum
İslam dini insan hayatını her yönüyle bir bütün olarak eke alır. İnsana, dünyada ve ahirette mutluluğa, huzura götürecek yollar gösterir, rehberlik eder. İnsanın inanç dünyası, ibadet hayatı, yeme içme, giyinme, beşeri münasebetler ve sosyal hayat gibi hayatın değişik alanlarıyla ilgili...
7 Nisan 2019 - 0 yorum
Değerli kardeşlerim! Yüce Rabbimiz, on dört asır önce, alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hz Muhammed (s.a.v) aracılığıyla İslam Dini'ni bütün insanlığa tebliğ etti. Allah'ın varlığına iman etmek, O'nun birliğini kabul etmek, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca O'na...
7 Nisan 2019 - 0 yorum
İnsanın görev ve sorumluluklarının başında, Allah'a inanmak ve ona kulluk etmek gelir. İnsanın yükümlü olduğu bütün diğer görev ve sorumluluklar Allah'a imanın bir sonucu, Allah'a kulluğun bir tezahürüdür. İnsan, varlığını borçlu olduğu Rabbini sever, O'na saygı duyar, şükreder. O'nun emirlerine uyar,...
4 Nisan 2019 - 0 yorum
Allah'tan başka fayda veya zarar veren bir güç ve kudret olmadığını bilir.  Başarı için Allah'ın hoş görmeyeceği çarelere başvurmaz. Kendisine düşen görevini çalışıp gayret etmekten ibaret olduğunu bilerek hareketlerini düzenler Allah'ı sever, O'nun sevgisini elde etmeyi sağlayacak davranışlar sergiler,  Allah'ın sevgi...
3 Nisan 2019 - 0 yorum
Allah'ı sevmek ne kadar güzelse, Allah'tan korkmak da o kadar güzel ve anlamlıdır. Bu anlamda Allah'tan korkmak, Allah'ı sevmenin bir başka ifadesidir. Eğer beş yaşındaki bir çocuğun aklı bulunsa ve ondan sorulsaydı, "En lezzetli ve en tatlı anın nedir?" denilseydi,...
1 Nisan 2019 - 0 yorum
Değerli Mü'minler! Sevgi, en güzel hasletlerden biridir. Allah için sevmenin önemi büyük olup, bu sevgi çıkar endişesi olmayan bir sevgidir. Bunun için de değerlidir. Böyle bir sevginin kaynağı, Allah inancı ve Allah sevgisidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor: İman etmedikçe cennete...
30 Mart 2019 - 0 yorum
Şüphesiz ki mü'minin kalbi Allah'a ve emirlerine bağlanması için O'nu zikretmeye, O'na itaat etmeye ve O'nun buyruklarına yoğunlaşmasına ihtiyaç duyar. Bu da ancak büyük gayret sarf etmekle elde edilebilir. Kişinin fıtratındaki şehevi arzulara meyletmesi Allah yolundaki gayretini paramparça etmesi için kafidir....
29 Mart 2019 - 0 yorum
İnsanoğlunu yokluktan varlığa çıkaran, ona en güzel şekli veren, akıl nimetiyle donatan, kendisini, gönderdiği peygamber ve onlara verdiği kitaplar vasıtasıyla tanıtan, kişinin iradesini de hesaba katarak doğru yola ileten Allah, vefa gösterilmesi gerekenler arasında elbette en başta gelir. Allah'a vefasızlık eden...