Emr-i Maruf Nehy-i Münker

13 Nisan 2019 - 0 yorum
Din görevlisi sadece cemaate namaz kıldıran kişi değil, aynı zamanda o toplumun her türlü dini ihtiyacını karşılayabilen, cami içinde ve cami dışında cemaate dini bilgiler veren, toplumda birlik ve beraberliği sağlayan; dinine, milletine ve ülkesine hizmet etme şuurunda, bilgili, kültürlü,...
13 Nisan 2019 - 0 yorum
Kişinin inanç, düşünce ve görüşleri ile davranışları arasında bir uyum olmalıdır. eğer böyle bir uyum yoksa samimiyetsizlik ve gayr-i ahlaki bir durum ortaya çıkar. Eylemler ve söylemler her zaman bir olmalı, özü sözü aynı olmalıdır. Mevlana'nın da dediği gibi: Ya...
11 Nisan 2019 - 0 yorum
Örnek bir din görevlisinin hedefi; samimi ve ihlaslı bir şekilde, sürekli doğrunun ve gerçeğin peşinde olmak ve tutarlı hareket ederek insanlara hizmet etmek/yararlı olmaktır. Hizmet esnasında ilmini, kariyerini ve mesleğini suistimal ederek, kendi çıkarı, menfaati veya makamı için alet etmenin...
28 Mart 2019 - 0 yorum
Yüce Allah buyuruyor ki ; "Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe, hiç şüphe yok ki, Allah da o toplumda olan hali değiştirmez (1)". "Allah; iman edip salih iş yapan hiç bir insanı, nefsine uyup doğru yoldan sapmadığı sürece korktuğuna uğratmaz...
26 Mart 2019 - 0 yorum
Sözün ve hitabet'in taşıdığı bu sürükleyici kuvveti Allah'ın Resulü, şu cümle ile dile getirmektedir: "Bir kısım ifade ve sözler büyü gibi insana tesir eder." hitabet ve konuşmanın büyüleyici kuvvetinden halkı irşad ederken en geniş ölçüde faydalanmak lazımdır. Fakat bilmek gerekir...