Günah İşlemenin Sonuçları

22 Nisan 2019 - 0 yorum
Günahların olumsuz etkilerinden biri de kalpteki kıskanma duygusunun ateşini söndürmesidir. Bu ateş, kalbe canlılık verme ve düzgünlüğünü sağlama bakımından bedenin doğal hararetine benzer. Kıskanma duygusu, kalpteki çirkeflikleri ve yerilen özellikleri kalbin dışına çıkaran hararettir, ateştir. Adeta, altının, gümüşün ve demirin...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
Günahlar Kalbin Mühürlenmesine Sebep Olur: Günahların olumsuz etkilerinden biri de günahların çoğalması sonucunda günah sahibinin kalbine mühür vurulması ve onun gafillerden olmasıdır. Nitekim seleften biri: Hayır, hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları, kalplerini paslandırmıştır (Mutaffifin 14) ayet-i kerimesiyle ilgili olarak günahın...
11 Nisan 2019 - 0 yorum
Bir kul günah işlemeye devam ederse, bu günahları o kişinin tövbe etmesine mani olur. Şöyle ki bir kul için en korkunç olanı günahların kalbin iradesini zayıflatmasıdır. Yani günah işleme isteği güçlenirken tövbe etme isteği, kalpten tamamıyla sıyrılıp gidinceye dek yavaş...
11 Nisan 2019 - 0 yorum
Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Allah Adem'i boyu göğe doğru altmış arşın olarak yarattı. Yaratılış şimdiye kadar eksilmeye devam etmiştir. Yüce Allah yeryüzünü zalimlerden, facirlerden ve hainlerden arındırmayı murad ettiği zaman kulları arasından Peygamberin ehl-i beytinden bir kulu çıkarır ve o...
7 Nisan 2019 - 0 yorum
Günahların kötü sonuçlarından biri de kalpte Rab teala'ya olan tazim duygusunu, kulun kalbindeki saygıyı, -istese de istemese de- kaçınılmaz olarak zayıflatmasıdır. Allah'a saygı göstermek ve O'nu tazim etmek kulun kalbinde tam anlamıyla yer etiş olsaydı, o kul o günahları işlemeye...
2 Nisan 2019 - 0 yorum
Akıl sahibi ve basiretli kişilerin günahların doğuracağı sonuçlardan kaçınması gerekir. Allah (c.c) ile kulları arasında herhangi bir akrabalık bağı vs olmadığı için, Allah (c.c) adaletiyle hükmedecektir. Eğer Allah hilmiyle günahları kuşatırsa o kişiyi isterse affeder, isterse az bir günahtan dolayı...
2 Nisan 2019 - 0 yorum
Peygamberimiz'in Günahların Cezası Olarak Gördüğü Bazı Hususlar: Peygamber Efendimiz (s.a.v) sıklıklı ashabına: İçinizde herhangi bir rüya gören var mı? derdi. İçlerinden birisi bir gün sabahleyin kendi rüyasını şöyle anlattı: Bana bir gece iki kişi geldiler. Beni götürdüler ve yürü dediler....
1 Nisan 2019 - 0 yorum
Haya & Utanma Duygusu Günahların sonuçlarından biri de haya duygusunun ortadan kalkmasıdır ki haya duygusu; kalbi canlı tutan ana madde ve her türlü hayrın aslıdır. Bu duygunun ortadan kalkması, hayrın tamamıyla ortadan kalkması anlamına gelir. Peygamberimiz (s.a.v): Haya tamamıyla hayırdır buyurmuştur...