İlmihal

10 Nisan 2019 - 0 yorum
Satanizm, dinin ve dini olan her şeyin karşısında, şeytanın ve onun temsil ettiği kötülüklerin yanında yer alma hareketidir. Satanistler, şeytanın kötü bir varlık, Allah'a karşı gelen bir isyankar olduğunu bile bile şeytana taparlar. Aslında satanistler bir inanç olarak şeytana tapma...
2 Nisan 2019 - 0 yorum
İbadetin Açıktan Yapılması Amellerin gizli yapılmasında, riyadan kurtuluş ve ihlas faydası vardır. Açık olarak yapılan ibadette başkalarını ibadete yapmaya özendireceği için faydalı olabilir. Fakat işte burada riya korkusu vardır Yüce Allah buyuruyor ki; Eğer sadakaları aşikar verirseniz, bu çok güzel bir şeydir....
29 Mart 2019 - 0 yorum
İyi bilmiş olunuz ki adı Müslüman dahi olsa münafıkların Müslümanlara gerçek iman ehillerine şeytandan çok zararı var. İki dünya bir araya gelse onlarda tek yüz olmaz. Çünkü münafıklar iki yüzlüdür. Allah'ın rızasını değil, kendi isteğine şahısları görünce yüzüne konuşması ile...
29 Mart 2019 - 0 yorum
Din Hizmeti Verenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Bazı din görevlileri, Hz Peygamber'in sünnetini analiz etmeksizin tamamının bağlayıcı olduğu şeklinde bir yaklaşımla meseleyi anlatmakta ve burada bir ayırım yapmamaktadır. Halbuki bağlayıcı sünnetin olması yanında bağlayıcı olmayan sünnetler de söz konusudur. Bazılarınında zayıf...
26 Mart 2019 - 0 yorum
Bir Müslüman hayatın her anında Allah'ın kendisini gördüğü, hep yanında olduğu bilinci ile yaşamalıdır. Yalnızken, evde, okulda, sokakta, alışverişte, oyunda, çalışma anında, öfkede, sevgide, şefkatte, kısacası her zaman ve her yerde. İslam'da ruh terbiyesi tam da bu anlayışla bağlantılıdır.Müminin niyeti...
26 Mart 2019 - 0 yorum
Kur’an’da kadınların siyasi haklarına dair işaret edilmemiştir. Ancak dolaylı yoldan atıfta bulunan, işaret eden ayetler vardır ki onları da şu şekilde açıklayabiliriz Kadının siyasi haklarına Kur'anı Kerim'de açıkça işaret edilmemektedir.  Ancak, dolaylı olarak işaret eden ayetler vardır. Gerek Kur'an ve hadislerdeki...