İlmihal

22 Nisan 2019 - 0 yorum
Bir toplumun amacı ne kadar yüce ise, toplum üyelerinin yaşamı da o kadar yüce olacaktır. İmtiyazlı ve adaletsiz durumlar, toplumu meydana getiren bireyler arasındaki sevgi, saygı ve bağlılığı kaldırır, ahengi bozar, insanlar arasında kin, nefret ve düşmanlık tohumları saçar. Hz Peygamber...
17 Nisan 2019 - 0 yorum
Tasavvuf terbiyesinin temel esasları, helal yemek ve Hz. Resulullah'ın (s.a.v) ahlakına, fiillerine, emirlerine ve sünnetine uymaktır. Cüneydi Bağdadi derki: Kim,yeterince Kur'an'ı ezberlemez ve sünneti bilmezse, bu terbiye işinde kendisine uyulmaz; çünkü bizim bütün ilmimiz Kur'an ve sünnete bağlıdır. Bu yol,...
16 Nisan 2019 - 0 yorum
İl ve İlçe Müftülüklerinin Görev ve Yetkileri 1- İslam Dininin itikat, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işlerini yürütmek 2- Vaaz, hutbe, konferans ve benzeri faaliyetler ile her türlü basın yayın vasıtalarından yararlanarak cami içinde ve cami dışında toplumu dini konularda aydınlatmak;...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
Kadın erkek eşitliği ile ilgili mevzuya geçmeden; Öncelikli olarak geçen bölümde eksik kalan bir kısmı tamamlayacak olursak eğer; kadının üç adet dönemi ve dört ay on günlük bir süre belirlemesinin ve bu süre zarfında herhangi birisi ile bir birliktelik ve beraberlik...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
Öğrenmek isteyen kimsenin ihtiyaç duyduğu ilk şey; öğrendiklerinden yararlanabilmesi için iyi niyetli olmasıdır. Aynı zamanda kendisinden ilim öğrenmek isteyenler de bundan yararlanabilmelidirler, amacını taşımalıdırlar. Eğer bir kimse öğrenmek istiyorsa, niyetinin de iyi ve sahih olmasını diliyorsa şu dört şeye dikkat...
13 Nisan 2019 - 0 yorum
Ruh Çağırmak Gerçek Midir ve Dinimizdeki Yeri: Bazı insanlar ruh çağırdıklarını ve ruhlarla konuştuklarını, onlardan bugün ve gelecekle ilgili haberler aldıklarını iddia ederler. Oysa Kur'an-ı Kerim ve hadislerde, dünyadaki insanların ölen kişilerin ruhlarıyla irtibata geçebileceğine dair herhangi bir bilgi yoktur....
10 Nisan 2019 - 0 yorum
İman ve İslam, tafsilat ve isim bakımından ortaktırlar. Her mümin aynı zamanda Müslümandır. İman, sözün fiille tahkikinin eseridir. Bu noktada Cehmiye, Keramiye ve Haruriye fırkalarının görüşleri batıldır. Ehli Sünnet ve'l-Cemaat'in mezhebini açıklamaya gelince, Allah Teala bizi de bu mezhebe tabi...
10 Nisan 2019 - 0 yorum
Satanizm, dinin ve dini olan her şeyin karşısında, şeytanın ve onun temsil ettiği kötülüklerin yanında yer alma hareketidir. Satanistler, şeytanın kötü bir varlık, Allah'a karşı gelen bir isyankar olduğunu bile bile şeytana taparlar. Aslında satanistler bir inanç olarak şeytana tapma...
2 Nisan 2019 - 0 yorum
Peygamber Efendimiz bir çok hadis-i şeriflerinde ipek elbise giymeyi yasaklamıştır. Bu hususta alimlerin ittifakı vardır İpek Elbise Giyinmeyi Yasaklayan Hadisler İpek elbiseyi dünyada giyen ahirette giyemeyecektir İpek ve altın, ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine haramdır. İpek olmayan bir elbisede nakış veya süsleme amacıyla...
2 Nisan 2019 - 0 yorum
İbadetin Açıktan Yapılması Amellerin gizli yapılmasında, riyadan kurtuluş ve ihlas faydası vardır. Açık olarak yapılan ibadette başkalarını ibadete yapmaya özendireceği için faydalı olabilir. Fakat işte burada riya korkusu vardır Yüce Allah buyuruyor ki; Eğer sadakaları aşikar verirseniz, bu çok güzel bir şeydir....
1 Nisan 2019 - 0 yorum
Resulüllah (s.a.v) buyuruyor ki; 'İlahi, işimin ismeti olan dinimi bana ıslah et. Yaşadığım dünyayı da bana ıslah eyle, dönüşümün yeri olan ahireti de ıslah eyle. Hayatı bana hayır içinde ziyade eyle ve ölümü de bütün şerden bir rahat olarak bana...
29 Mart 2019 - 0 yorum
İyi bilmiş olunuz ki adı Müslüman dahi olsa münafıkların Müslümanlara gerçek iman ehillerine şeytandan çok zararı var. İki dünya bir araya gelse onlarda tek yüz olmaz. Çünkü münafıklar iki yüzlüdür. Allah'ın rızasını değil, kendi isteğine şahısları görünce yüzüne konuşması ile...
29 Mart 2019 - 0 yorum
Bil ki, insan kendi kusur ve eksikliklerini bilemez. Nefsinin büyük kusurlarından bir ikisini bırakıp, nefsini terbiye ve ahlakını güzelleştirdiğini zanneden kimse durumun böyle olmadığını bilmez. Bu sebeple iyi ahlakın alametlerini anlatmak gerekir. Diyoruz ki; Güzel ahlak imanın, kötü ahlak nifakın, bozgunculuğun...
29 Mart 2019 - 0 yorum
Din Hizmeti Verenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Bazı din görevlileri, Hz Peygamber'in sünnetini analiz etmeksizin tamamının bağlayıcı olduğu şeklinde bir yaklaşımla meseleyi anlatmakta ve burada bir ayırım yapmamaktadır. Halbuki bağlayıcı sünnetin olması yanında bağlayıcı olmayan sünnetler de söz konusudur. Bazılarınında zayıf...
26 Mart 2019 - 0 yorum
Bir Müslüman hayatın her anında Allah'ın kendisini gördüğü, hep yanında olduğu bilinci ile yaşamalıdır. Yalnızken, evde, okulda, sokakta, alışverişte, oyunda, çalışma anında, öfkede, sevgide, şefkatte, kısacası her zaman ve her yerde. İslam'da ruh terbiyesi tam da bu anlayışla bağlantılıdır.Müminin niyeti...
26 Mart 2019 - 0 yorum
Kur’an’da kadınların siyasi haklarına dair işaret edilmemiştir. Ancak dolaylı yoldan atıfta bulunan, işaret eden ayetler vardır ki onları da şu şekilde açıklayabiliriz Kadının siyasi haklarına Kur'anı Kerim'de açıkça işaret edilmemektedir.  Ancak, dolaylı olarak işaret eden ayetler vardır. Gerek Kur'an ve hadislerdeki...