İslam’da Çocuk Terbiyesi

5 Nisan 2019 - 0 yorum
Anne ve babalar çocuklarına iyi bir eğitim imkanı sağlayarak kendilerine düşen önemli sorumluluklardan birini yerine getirdiklerini düşünürler. Bu nedenle de en iyi okullarda, öğretmenlerde, kurslarda eğitim görmeleri için maddi tüm olanaklarını zorlarlar. Oysa onların eğitim alanında başarılı olmasını sağlayacak etkenler...
31 Mart 2019 - 0 yorum
Çocukların elinde pek çok teknolojik alete ve lükse sahip olduğunu görenler; Zamane çocukları ne kadar şanslı demekten kendilerini alamazlar. Her hareketi fotoğraf karelerine, kameralara kaydedilen çocuklarımızın, yıllar öncesinin çocuklara nispeten gerçekten şanslı olup olmadıkları tartışılır. Hastalandığında özel doktorlarda tedavi gören çocuklar...
29 Mart 2019 - 0 yorum
Ailenin dindar oluşu ya da olmayışı, çocukta dindarlığın sağlıklı ya da sağlıksız gelişmesiyle yakından ilişkilidir. Çocuklarına dinin yaşandığı bir aile ortamı hazırlayan ve onların din eğitimleriyle yakından ilgilenen aileler onların dindar bir kişilik geliştirmesine aracılık etmiş olurlar. Aile ortamında herhangi...
28 Mart 2019 - 0 yorum
Kur'an'da ailenin din eğitiminden bahseden ayetleri üç başlık altında inceleyebiliriz. İlk olarak din eğitimini bir sorumluluk olarak başta anne baba olmak üzere ailenin yetişkin bireylerine bir görev olarak yükleyen ayetler konusu üzerinde duracak olursak eğer; Ailede Din Eğitiminin Önemi Dini açıdan bakıldığında,...