Kelime-i Şehadet Getirmek

20 Nisan 2019 - 0 yorum
İslam'a girişin temel şartı olan bu şehadet cümlesi arapca bir cümle olup, tevhidi ve Hz. Muhammed (s.a.s.)'in peygamberliğini ifade eder ve iki bölümden oluşur. Birinci bolümde Allah'tan başka ilah olmadığına, ikinci bölümde de Hz. Muhammed (s.a.s.)'in Allah'ın kulu ve rasulü...
20 Nisan 2019 - 0 yorum
Hazret-i Aziz buyurur ki; Sen kendi heva-yı nefsaniyene, altına ve gümüşüne ibadet eder olduğun halde, yani, bunların muhabbeti sevgisi kalbinde yerleşip... Gece,gündüz yani her daim düşüncen, arzun bunlar üzerine olup manayı Tevhid üzere olmadığı halde sen yalnız lisan ile 'Lailaheillallah'...
20 Nisan 2019 - 0 yorum
Ey Safik! İş bu zikrinde ve bahsinde olduğumuz ağaç  Lailaheillallah yani kelime-i tevhidin ağacıdır. O, Şecere-i Tayyibe-i Tevhid, devlet ve saadet ağacıdır Bilesin ki; Eğer sen o saadet ağacını,tasdikin yetiştiği mahale yani  Kalbe diker ise; Ve....... Diktikten sonra İHLAS suyu ile onu sular ise....... Ve....... AMEL-İ SALİH ile...
20 Nisan 2019 - 0 yorum
Yüce Allah buyuruyor ki; Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygamber üzerine salavat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyet ile selam verin (Ahzab Süresi'56) Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Benim üzerime bir defa salavat getiren için...
20 Nisan 2019 - 0 yorum
Tevhid, yüce Allah'ı bir kabul etmek demektir. Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmek sadece akılla olmaz .Bunu nefiste kabullenmelidir. Onun için tasavvuf yolunun büyükleri, insanda tevdih inancının tam olarak yerleşebilmesi için dört önemli hususun olduğunu beyan buyurmuştur. Birincisi Tasdik= Hem lisan...
20 Nisan 2019 - 0 yorum
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki;  Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediğimiz en üstün söz, ”La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh” sözüdür. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki; Her gün yüz kere “La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve...
20 Nisan 2019 - 0 yorum
Ey Salik! Bilesin ki; Eğer bir kimsenin Allah Teala Hz'nin zikr-i ilahi indinde kalpleri korkup ve tüyleri ürperen aşıklar ve sadıkların medihleri hakkında zikri geçen; İnnem'el mü'minune (8 / 2) kavl-i şerifinden haz ve nasibi olmaz ise; acaba o kimsenin nasibi nasıl...
31 Mart 2019 - 0 yorum
Ey Safik! İşbu zikrinde ve bahsinde olduğumuz ağaç LAİLAHEİLLALLAH yani Kelime-i Tevhid-i Şerif ağacıdır. O, Şecere-i Tayyibe-i Tevhid, devlet ve saadet ağacıdır Bilesin ki...! Eğer sen o saadet ağacını, tasdikin yetiştiği mahale yani KALBE dikersen; Ve... Diktikten sonra İHLAS SUYU ile onu sular isen.. Ve... AMEL-i SALİH ile...
31 Mart 2019 - 0 yorum
Allah’ın En Sağlam Ve Güvenilir Kalesi Ey Hakkı talep eden ve dinleyen Safik ! Bu kelamları anla ve fikr et ! Cenab-ı Hak,celle ve ala hazretleri seni anlayışta kuvvetlendirsin. Tevhid-i Şerif, Başlangıç ve Son'dur Yani Cenab-ı Mevla, kadim olup herşey yok iken kendisi var ve...
31 Mart 2019 - 0 yorum
Hucurat Süresi 10. Ayetin Tefsiri Ey Salik...! Bilmelisin ki; Eğer bir kimsenin Allah Teala hazretlerinin zikr-i ilah indinde kalpleri korkup ve tüyleri ürperen açıklar ve sadıkların medihleri hakkında olup yukarıda zikri geçen; İnnem'el mü'minune (8/2) kavl-i şerifinden haz ve nasibi olmaz ise... caba......
25 Mart 2019 - 0 yorum
Besmele Nerelerde Çekilir Her Müslüman erkek ve kadın gerek kendi evlerine ve gerekse başka bir haneye girip çıkarken, herhangi bir şey alıp verirken, herhangi bir iş görürken, elbise vesairesini giyip çıkarırken, kapıyı açıp örterken, yemek pişirip, sofrayı tanzim ederken hülasa her...