Meleklerin Varlığına İman

18 Nisan 2019 - 0 yorum
1-) Allah'ı her biri eksik ve yanlış mülahazadan tenzihe etmek. O'na gece gündüz övgü ve şükranda bulunmak ve O'nu, O'na yaraşır bir biçimde takdis etmek (yüceltmek). Nitekim Kur'an-ı Kerim de; "Hatırla o zamanı ki. Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde muhakkak bir...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kur'an da ve hadislerde meleklerin sayıları hakkında açık bir bilgi mevcut değildir. Ancak Kur'an'ın "Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir (Fetih Süresi'4,7)" şeklindeki beyanlarından hareketle, sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür. Biz bazı melekleri isim ve...
12 Nisan 2019 - 0 yorum
Kainatta çok büyük bir yer işgal eden gezegenimizde binlerce çeşit hayat ve yaşama şekli mevcuttur. Tam bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir: Acaba;  yeryüzünde vaziyet böyle iken, dünyadan çok daha büyük yıldızların, gezegenlerin ve sistemlerin kendi şartlarına uygun canlı...
9 Nisan 2019 - 0 yorum
Cin sözlükte örtülü ve gizli şey anlamına gelir. Duyularla idrak edilemeyen, insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan, mümin ve kafir gruplarından oluşan bir varlık türü olarak tanımlanabilir. Bu anlamıyla cin, tarihten günümüze bütün toplumlarda kabul...
31 Mart 2019 - 0 yorum
Meleklerin Varlığına İman Etmenin İnsan Üzerindeki Etkileri 1- Yaptığı her davranışın kayıt altına alındığını bilir ve günahlardan uzak durur 2- Meleklerin hep çevresinde olduğunu hisseder, onların varlıklarından destek alır, yalnızlık duygusundan kurtulur 3- Meleklerin bütün müminler gibi kendisi için de dua ettiklerini bilir,...
24 Mart 2019 - 0 yorum
Melek; haber götüren elçi, haberci, güç ve kuvvet anlamlarına gelir. Kur'an da tekil ve çoğul (melaike) şeklinde çokça zikredilir. Allah'a imandan sonra iman esaslarının ikincisi olarak Kur'an da yer almıştır. İslam'ın en temel inanç esaslarından biri olan meleklere imanı reddetmek,...