Önemli Konu Başlıkları

19 Nisan 2019 - 0 yorum
Yaratılış gayesi Allah'a kulluk olan insanın bu görevini yerine getirebilmesi için her şeyden önce şartlarına uygun iman etmesi gerekir. Makbul bir iman olmadan yapılan ameller geçerli değildir. İmansız yapılan ibadetlerin, salih amellerin, iyi işlerin, hayır ve hasenatın Allah katında bir...
19 Nisan 2019 - 0 yorum
Kimisi nimetlere gark olup nimet içinde yaşarken; kimisi yoksulluk ve sefalet içinde boğuşup bir lokma ekmeğe muhtaçtır. İşte burada -haşa- Allah'ı sorgulayamaz ve Allah'ı suçlayamazsın. Bazı aklı kıtların dediği gibi bu adalet midir diyemezsin ve düşünemezsin. Yoksul yoksulluğu ile imtihan...
17 Nisan 2019 - 0 yorum
Son yıllarda dillerden düşürülmeyen adalet deyiminin anlatıldığı mesele, çok eskiden beri düşünülen, bütün dinler, rejimler, içtimai mezheplerce ileri sürülen ve gerçekleştirilmesi vaat edilen bir husustur. Bir topluluğun düzenli ve ahenkli olması, fertler ve zümreler arasında nefret ve düşmanlıklar bulunmaması ancak...
10 Nisan 2019 - 0 yorum
Kim kendisinin ayıp ve kusurlarını görürse, başkalarının ayıplarını araştırmaktan kendisini uzak tutar. Kim, takva elbisesinden soyutlanırsa / uzaklaşırsa, artık bundan böyle örtüneceği bir başka elbise bulamaz. Kim Allah'ın takdir edip verdiği rızıkla yetinir; buna kanaat getirirse, bundan böyle başkalarının ellerindeki...
7 Nisan 2019 - 0 yorum
İmam-ı Gazali Kimdir ve Hayat İmam Gazali: Hicri 450 (M:1058), Miladi 1058 tarihinde Tus şehrinde doğdu. Esas adı Muhammed'dir. Babası da aynı adla anılmaktadır. Gazale adlı yerde doğduğu için kendisine "Gazali" denmiştir. Haccetü'l-İslam İlim adamlarınca Gazaliye takılan değişik lakaplar vardır. En meşhurları Haccetü'l-İslam...
7 Nisan 2019 - 0 yorum
Düzenli | Mutlu Ve Hayatı Dolu Dolu Yaşamak İçin: Araştırmalar ebeveynlerin çocuklarına söyledikleri her olumlu şeye karşılık, ortalama on olumsuz şey söylediklerini ifade ediyor. Bu durum on iki yaşındaki bir çocuğun daha şimdiden yüz bin olumsuz şey duymuş olduğunu ve...
3 Nisan 2019 - 0 yorum
Birincisi: Kendisinin zayıf olduğunu bilen insan Rabbinin güçlü olduğunu; aczini bilen Rabbinin kudretini; zilletini bilen Rabbinin izzetini bilir. cehlini bilen kişi Rabbinin ilmini bilir. Çünkü Cenab-ı Allah mutlak hamd, sena, şeref ve zenginliği zatına ayırmıştır. Kul ise fakir, eksik ve muhtaçtır. Şahsındaki eksiklik,...
2 Nisan 2019 - 0 yorum
Ey kardeşim! Kalbini ahiret yolunun yolcusu yap, onu buna teşvik et. Onu, dünya yollarından, kendisini hırs ve rağbete sevk edecek düşüncelerden koru. Onun, arayışını zorlaştıran ve bu sebeple nurunu söndüren şeyle birlikteliğine izin verme. Kalp ile övülmüş olan güzel son arasında...
2 Nisan 2019 - 0 yorum
Hayatın içinde her zaman düşünceler ve sıkıntılar olacaktır. Fakat onlar bizden değildir. Düşünce misafirdir; misafir ise hanemizden, kalbimizden değildir öyle değil mi? O sadece gelir ve gider. Ancak sen, ona enerji verirsen, düşünce ile ilgilenirsen senden beslenerek kafanı meşgul edecektir. Unutma,...
1 Nisan 2019 - 0 yorum
Ve Rabbin dedi ki; "İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım(1)". Bu ayet indiği zaman Hz Ömer (r.a); Birşey tamamlandıysa onun artık eksilmesinden korkulur demiştir ve gerçekten de söylediği gibi de olmuştur. Ancak bu eksilme dini emir...
31 Mart 2019 - 0 yorum
Herkesi özel hayatına saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Özel hayat kavramı, kişinin başkalarının görmesini, duymasını veya bilgi edinmesini istemediği özellikleri, durumları, mekanları, belgeleri vb şeyleri ifade eder. Örneğin kişinin aile hayatı, evi, özel evrakları, yazışma ve haberleşmeleri, sırları ve bunlarla ilgili...
31 Mart 2019 - 0 yorum
Cennet tabiatlıdır insan; Huzurunun, düzeninin, isteklerinin hep dört dörtlük olmasını, en azından kendi hayal ettiklerinin ölçüsünde olmasını ister. Bir sürü inişi, çıkışı, güllü dikenli yolları olan bu dünyada elbette cennet değildir. Dertler, tasalar, arka arkaya sıralanınca cennette gibi yaşayamayacağını anlar,...
31 Mart 2019 - 0 yorum
Ey ihtilaf içinde olan nefisler, dağılmış kalpler! Bedenleri hazır, akılları kendilerinden uzak olanlar! Ben sizi hakka yöneltirken, siz ondan aslanın kükremesinden kaçan keçiler gibi kaçıyorsunuz. Heyhat! Karanlık gecenizi aydınlatmam ya da hakkın eğriliğini düzeltmem mümkün değil! Allah'ım! Sen yaptığımız şeyin otoriteyi...
31 Mart 2019 - 0 yorum
Allah meleklerinden insana saygı göstermelerini istemiş, bu şekilde insanların da birbirlerine karşı saygı göstermelerinin zorunlu olduğuna işaret etmiştir. Buradaki saygı gösterme; hem ahlaki hem de hukuki bir terimdir. Dolayısıyla bununla kastedilen, hakka riayet etmektir. Allah'ın halifesi olmak ve hakka riayet etmek...
31 Mart 2019 - 0 yorum
"Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur (Fatiha'2)'un manası; şükür başka ibadet edilen mabudlara ve hiçbir mahlukuna değil, yalnız ve yalnız Allah'a yapılır. Zira o kullarına sayılamayacak ve sayısını ancak kendisinin bileceği nimetler ihsan etmiştir. Kendisine ibadet etmeleri için bedenlerini ve organlarını...
29 Mart 2019 - 0 yorum
Ey İnsanlar ! Hz Peygamber'in aramızda bulunduğu ve vahyin inmeye devam ettiği zamanlarda Allah Teala sizin haliniz bildiriyordu; böylece biz de sizleri tanımış oluyorduk. Ancak bugün Hz Peygamber gitti ve vahiy de kesildi. Bu yüzden sizi söylediklerinizle ve yaptıklarınızla tanıyoruz. İçinizden kim açıkça...
28 Mart 2019 - 0 yorum
Özdenetim; Kişinin kendi kendini kontrol etmesi, görevini yapıp yapmadığını murakabe etmesi, nefsini sorgulamasıdır. Bu sorgulamayı kulluk açısından ele aldığımızda insanın yaratılış gayesine uygun hareket edip etmediğini, Allah'a kul, Resulüne ümmet olup olmadığını, takva elbisesine bürünüp bürünmediğini, dünya ve ahiret için...
28 Mart 2019 - 0 yorum
"Neden doğruyu eğriye karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? (1). Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı yoktur (2). Her kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, bilsin ki Allah sakınanları...