Sorularla İslam

21 Nisan 2019 - 0 yorum
Soru: İlim mi faziletlidir yoksa amel mi faziletlidir? Cevap: Bu ikisi birbirinden ayrılmadığı zaman yani; ilme dayalı bulunan amel, faziletçe en üstüdür. Zira, amel olmadıkça kuru bir bilginin sahibine ne gibi bir faydası olur? Bir işin nasıl yapılacağı bilinmeden işlenmesi halinde,...
20 Nisan 2019 - 0 yorum
Soru: Çocuklara veya herhangi bir hayvana nazar boncuğu takmak caiz midir? Cevap: Böyle bir şey, cahiliyet devri adetlerinden olup, asla caiz değildir. Kaynak: Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz: 209
19 Nisan 2019 - 0 yorum
Soru: Balık sudan çıktıktan sonra hemen yenir mi? Canının çıkması şart mı? Bazı kimseler, hamsiyi canlı iken temizlemeye başlıyorlar. Bu hareket doğru mudur? Cevap: Yenilmesi helal canlı varlıklarda merhameti elden bırakmamalı, balığın ölmesini beklemelidir. Doymak bilmeyen midesinin iştahını temin için hayvana...
16 Nisan 2019 - 0 yorum
Soru: En son vefat eden sahabe kimdir? Cevap: Ebu Tufeyl Amir b. Vasile el-Leysi'dir Kaynak: Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz:180
15 Nisan 2019 - 0 yorum
Soru: Müezzin ezan okurken, köpek ve çakal gibi hayvanlar bağırmaya başlıyor. Bunun hikmeti nedir? Cevap: Onları dile getiren ezan-ı Muhammedi, gafilleri yola getiremiyorsa, o insan taslakları çakal ve benzeri yaratıklardan daha duygusuz ve beyinsizdirler Kaynak: Mehmed Emre / Fetvalar / C: I...
14 Nisan 2019 - 0 yorum
Soru: Hz Ebu Bekir'in babasının adı nedir? Cevap: İsmi Osman, künyesi de Ebu Kuhafe'dir Kaynak: Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz:179
13 Nisan 2019 - 0 yorum
Soru : Evlat edinmenin dinimizdeki hükmü nedir? Cevap : Fakir bir ailenin çocuğunu, annesi ve babasının ölümü ile bakıma muhtaç duruma gelmiş bir yavruyu, himayesine alıp evladını yetiştirir gibi dikkatli bir şekilde terbiye edip büyütmek kastediliyorsa, bu caiz ve hayırlı bir...
10 Nisan 2019 - 0 yorum
Soru:  Şimdiki devirde Abdülhamit Han'a Kızıl Sultan diyorlar. Bu doğru mudur? Cevap: Bu tabir, İslam düşmanları ve Ermeni komitacıları tarafından uydurulmuş çirkin bir söz ve İslam'ın o büyük halifesine alçakça bir iftiradır Kaynak: Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz:3
9 Nisan 2019 - 0 yorum
Soru: Hz Ali (r.a) kabr-i şerifi nerededir? Cevap: Hz Ali'nin kabri Küfe'de olup, şehit edildiği caminin kapısı yanında bulunmaktadır Kaynak: Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz:180
2 Nisan 2019 - 0 yorum
Soru: Bir Müslümana gayrimüslim selam verirse,Müslüman kişi o selama karşılık nasıl mukabele etmelidir? Cevap: Efendimiz (s.a.v)'in ashaba ve dolayısıyla bizlere bu husustaki emri şöyle olmuştur: ve aleyküm deyiniz Kaynak: Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz: 204
2 Nisan 2019 - 0 yorum
Soru: Bir insan diğer bir insana namusla ilgili çok büyük bir iftira ediyor. İslam'da bu iftira atanın cezası nedir? Cevap: İslam fıkhında namuslu bir kimseye zina etti diye iftira eden kimseye şer'i hükümleri uygulayan kadı tarafından Haddi kazif cezasının uygulanması gerekir Kaynak:...
1 Nisan 2019 - 0 yorum
Soru: Salyangoz yemek, toplayıp satmak caiz midir? Cevap: Yenilmesi kerahat-i tahrimiye ile mekruhtur. Satılması, dinimizin yasakladığı bir şeye kıymet vermek ve ondaki mahzuru küçümsemek olacağından mekruhtur Kaynak: Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz: 162
31 Mart 2019 - 0 yorum
Soru: Abdülkadir Geylani'nin Peygamber Efendimiz'in torunu olması  kim yolu iledir? Cevap: Abdülkadir Geylani, Efendimiz'in torunu Hz Hasan (r.a) yolu ile evlad-ı Resul'den olmakta ve yüce soya müntesip bulunmaktadır Kaynak: Mehmed Emre / Fetvalar / C: I / bkz:185
31 Mart 2019 - 0 yorum
Soru : Adamın biri  Allah nerede ve bana göster dese, bu kişiye nasıl davranılmalı ve bu kişiyi ikna etmek maksadıyla nasıl cevap verilmelidir? Cevap : Siz de ondan aklını ve ruhunu göstermesini isteyin. Göstersin bakalım. Var olan her şeyin görülmesi  gerekmediği...
29 Mart 2019 - 0 yorum
Soru: Nişanlıların yalnız başlarına gezmesi ve evde yalnız başlarına oturmaları caiz midir? Cevap: Nişanlılık bir akit değil bir evlenme va'di'nden ibarettir. Bu yüzden nişanlılarla böyle bir va'd yalnız kalma ve gezip-dolaşma hakkı vermez. Ancak ailece veya başkalarının bulunduğu sırada nişanlıların görüşmesi...
28 Mart 2019 - 0 yorum
Soru : Bir erkek, hata ve kaza ile karısının göğsünden süt emse, bundan sonra o aile süt kardeşi olur mu? Cevap : Süt emmenin azami müddeti iki yıldır. Bu müddet çıktıktan sonra emmek ile süt anne ve süt evlatlığı tahakkuk etmez....
26 Mart 2019 - 0 yorum
Soru: Memleketimizde, kadınlar erkeklere selam veriyorlar. Bunun bir mahzuru var mıdır? Cevap: Dedikodu ve fitneye mucip olması ihtimalinden doalyı, yabancı erkek ve kadınların birbirine selam vermeleri doğru görülmemektedir. Kendi ailesine, kızına, annesine, hala ve teyzesine selam vermekte hiçbir mahzur yoktur Kaynak: Mehmed...
26 Mart 2019 - 0 yorum
Soru: Şua anda cennet ve cehennem var mıdır? Mekan tahsis edilmiş midir? Cevap: Cennet de cehennem de el'an mevcuttur. Ayet-i kerimelerde cennet ve cehennemden bahsedilirken mazi (geçmiş zaman) sigası ile Üıddet (hazırlandı) buyrulması, onların halen mevcut olduğunu gösteren delillerden biridir. Me'va...
Sonraki Sayfa »